Spring naar hoofd-inhoud

Op 10 en 11 september organiseerde de Waddenacademie haar 26e symposium in museum Wierdenland in Ezinge

Lees meer

Verslag van de workshop over plasticvervuiling in het Nederlandse deel van het Waddengebied met aandacht voor de ervaringen met MSC Zoe

Lees meer

Interaction between biotic and abiotic factors in the Wadden Sea

Bekijk de video van de dag

Lees meer

De Waddenacademie en Onze Taal organiseren dit jaar de verkiezing van het ultieme Waddenwoord.

Stemmen kan tot 6 september

Lees meer

Master scriptie Nelle Kloosterboer over duurzaam beheer en ontwikkeling van plastic op Texel en Sint Maarten

Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot het Waddengebied verzameld

Lees meer

Katja Philippart is portefeuillehouder Ecologie en sinds 1 januari directeur van de Waddenacademie

Lees meer

25e Symposium Waddenacademie

Webinar op 11 november 2020

Terugblik

Lees meer

Bekijk hier een overzicht van wadden gerelateerde proefschriften

Lees meer

De Waddenacademie maakte een flyer voor Statenleden

Lees meer

Afstudeerproject Rosa Jonkman, een bouwwerk in een van de dijklichamen van de dubbele dijk langs de Eems Dollard in Noord-Groningen.

Lees meer

Afstudeerscriptie van Mare Anne de Wit over de haalbaarheid van zilte teelt van quinoa en pootaardappelen in Nederland

Lees meer

De afstudeerscriptie van Anne Hilarides is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

 

Lees meer

De Waddenacademie heeft haar jaarverslag 2019 aangeboden aan het Waddenfonds.

Lees meer

Multidisciplinair onderzoek naar nieuwe waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10 kilometer brede Waddenkustzone

Lees meer

Het webinar is integraal terug te kijken

Lees meer

Door Telos ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat

Lees meer

Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke consequenties

Lees meer

Climate change effects on Wadden Sea birds along the East Atlantic flyway

Lees meer

Lost in transmission: Unravelling the mechanisms of parasite removal by non-hosts

Lees meer