Spring naar hoofd-inhoud

25e Symposium Waddenacademie

Webinar op 11 november 2020

Inschrijving is open

Lees meer

Bekijk hier een overzicht van wadden gerelateerde proefschriften

Lees meer

Afstudeerproject Rosa Jonkman, een bouwwerk in een van de dijklichamen van de dubbele dijk langs de Eems Dollard in Noord-Groningen.

Lees meer

Afstudeerscriptie van Mare Anne de Wit over de haalbaarheid van zilte teelt van quinoa en pootaardappelen in Nederland

Lees meer

De afstudeerscriptie van Anne Hilarides is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

 

Lees meer

De Waddenacademie heeft haar jaarverslag 2019 aangeboden aan het Waddenfonds.

Lees meer

Multidisciplinair onderzoek naar nieuwe waterveiligheidsontwerpen voor een 1-10 kilometer brede Waddenkustzone

Lees meer

Het webinar is integraal terug te kijken

Lees meer

Door Telos ontwikkelde integrale gebiedsmonitor voor duurzaamheid in atlasformaat

Lees meer

Zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust en de regionale bestuurlijke consequenties

Lees meer

Climate change effects on Wadden Sea birds along the East Atlantic flyway

Lees meer

Lost in transmission: Unravelling the mechanisms of parasite removal by non-hosts

Lees meer

Dit voorjaar 4 Waddenlezingen bij het NIVON in Groningen

Lees meer

Een onderzoek naar trends binnen de kennishuishouding en rol van de Waddenacademie

Lees meer

Nieuwe publicatie in de ‘klassiekerreeks’ van de Waddenacademie

Lees meer

Oerol en de Waddenacademie koppelen kunstenaars en wetenschappers

Lees meer

Bekijk de verslagen en foto's van het symposium Nederland verbrakt

Lees meer

Object‐based remote sensing van benthische macrofauna in de Waddenzee, een verkennend onderzoek

Lees meer

Hydrodynamics and crossshore sand transport during barrier island inundation

Lees meer

De afstudeerscriptie van Isa Camara Beauchampet is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer