Spring naar hoofd-inhoud

Dit boek geeft een overzicht van het huidige onderzoek naar de geschiedenis, landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzee regio.

Lees meer

Lees een kort verslag met foto's en de presentaties van 19 november

Lees meer

In de afgelopen maanden heeft een externe evaluatiecommissie onder leiding van Sybilla Dekker de Waddenacademie beoordeeld. De commissie is zeer…

Lees meer

21e symposium Waddenacademie op 4 en 6 oktober verslag en foto's staan online

Lees meer

Welke kansen Zijn er voor duurzaam toerisme in het Nederlandse Waddengebied?

Lees meer

Van 30 oktober tot en met 1 november

 

Lees meer

Documentaire brengt problematiek en uitdagingen van het leven op eilanden in beeld

Lees meer

In het verdiepingsprogramma van Oerol werden ook dit jaar de OerolColleges druk bezocht

Lees meer

Symposium ISISA 2018 Leeuwarden and Terschelling, Photo-impression is online now

Lees meer

Developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands

Lees meer

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands.

Lees meer

Onderzoek naar sturende factoren en relaties tussen de processen rond duinvorming op het strand

Lees meer

Pier Vellinga verzorgde het vijfde en laatste powercollege: over het wad en het klimaat

Lees meer

Onderzoek naar kennisonzekerheden in natuurbescherming Waddenzee

Lees meer

Onderzoek naar mogelijke bedreigingen van de mossel in de Waddenzee

Lees meer

Over de waarde van  kunst voor het opbouwen van veerkracht in dorpen

Lees meer

Wat voor effect heeft een strenge vorstperiode op de waddennatuur?

Lees meer

Proefschrift Jasper Heslinga over de synergie tussen toerisme en landschapsbescherming

Lees meer