Spring naar hoofd-inhoud

Over de waarde van  kunst voor het opbouwen van veerkracht in dorpen

Lees meer

Wat voor effect heeft een strenge vorstperiode op de waddennatuur?

Lees meer
Lees meer

Proefschrift Jasper Heslinga over de synergie tussen toerisme en landschapsbescherming

Lees meer

Proefschrift Martijn Manders over beheer onderwatererfgoed

Lees meer

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland 2017

Lees meer

Proefschrift Marinka van Puijenbroek over de ecologische en geomorphologische factoren die duinontwikkeling beïnvloeden

Lees meer

Proefschrift Lies Leewis over effecten menselijke activiteiten op strandorganismen

Lees meer

Nieuwe publicatie: Waddenzeehavens in 2030: robuuste ankers voor de Waddeneconomie

Lees meer

Proefschrift Anouk Goedknegt over de effecten van de invasie van de Japanse oester in de Waddenzee 

Lees meer

De Waddenacademieprijs 2017 voor het beste waddengerelateerde proefschrift is op 19 oktober uitgereikt aan Franke van der Molen

Lees meer

Op 19 en 20 oktober symposium over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied, bekijk de presentaties en foto-impressie

Lees meer

Op 14 september 2017 vond op Ameland een symposium plaats over de effecten van bodemdaling onder de oostpunt van Ameland

Lees meer

Langs grote delen van onze kust wordt het nooit meer echt donker. Dorpen, steden en hun havens verlichten de wijde omtrek.

Lees meer

Symposium van de Young Wadden Academy op 22 en 23 juni bij Stenden Leeuwarden

Lees meer

In het verdiepingsprogramma van Oerol waren er ook dit jaar weer OerolColleges.

Lees meer

Proefschrift Jelmer Jeuring over toerisme in Friesland

Lees meer

Proefschrift Thomas Oudman over onderzoek aan kanoeten in Afrika en de Waddenzee

Lees meer

Lees het verslag, alle presentaties en een foto-impressie van het symposium Hoe rijk is de Waddenzee? op 23 en 24 mei

Lees meer

Promotieonderzoek Joao Gusmao naar invloed vervuiling Waddenzee op in sediment levende dieren

Lees meer