Spring naar hoofd-inhoud

Building Safety with Nature. Salt Marshes for Flood Risk Reduction

Lees meer

Op 17 mei bij Tresoar in Leeuwarden

Lees meer

Symposium over 50 jaar Lauwersmeer op 23 mei 2019 in Zoutkamp

Lees meer

Onderzoek naar het gebruik van remote sensing technieken Om schelpdierbedden te karteren

Lees meer

SALFAR Conference “Saline Futures: Addressing Climate Change and Food Security” 10-13 September 2019, Leeuwarden, the Netherlands

Lees meer

De afstudeerscriptie van Tim Beeris over relatie tussen mens en omgeving is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

Al dat plastic in het waddenmilieu breekt niet of nauwelijks af

Lees meer

Dit boek geeft een overzicht van het huidige onderzoek naar de geschiedenis, landschap en cultureel erfgoed in de Waddenzee regio.

Lees meer

Lees een kort verslag met foto's en de presentaties van 19 november

Lees meer

In de afgelopen maanden heeft een externe evaluatiecommissie onder leiding van Sybilla Dekker de Waddenacademie beoordeeld. De commissie is zeer…

Lees meer

21e symposium Waddenacademie op 4 en 6 oktober verslag en foto's staan online

Lees meer

Welke kansen Zijn er voor duurzaam toerisme in het Nederlandse Waddengebied?

Lees meer

Van 30 oktober tot en met 1 november

 

Lees meer

Documentaire brengt problematiek en uitdagingen van het leven op eilanden in beeld

Lees meer

In het verdiepingsprogramma van Oerol werden ook dit jaar de OerolColleges druk bezocht

Lees meer

Symposium ISISA 2018 Leeuwarden and Terschelling, Photo-impression is online now

Lees meer

Developed by the scientific community from Denmark, Germany and the Netherlands

Lees meer

16th Islands of the World Conference 2018. 10–14 June 2018 Leeuwarden - Terschelling The Netherlands.

Lees meer

Onderzoek naar sturende factoren en relaties tussen de processen rond duinvorming op het strand

Lees meer