Spring naar hoofd-inhoud

De afstudeerscriptie van Isa Camara Beauchampet is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

€ 5000,- voor het beste waddengerelateerde proefschrift

Lees meer

Bekijk een korte terugblik van de presentaties door wetenschappers tijdens Oerol2019

Lees meer

Kort verslag en presentaties van de themadag op 17 mei in Leeuwarden

Lees meer

De afstudeerscriptie van Tim Beeris over relatie tussen mens en omgeving is opgenomen in ons overzicht wadden gerelateerde scripties

Lees meer

In de afgelopen maanden heeft een externe evaluatiecommissie onder leiding van Sybilla Dekker de Waddenacademie beoordeeld. De commissie is zeer…

Lees meer

Van 30 oktober tot en met 1 november

 

Lees meer

Documentaire brengt problematiek en uitdagingen van het leven op eilanden in beeld

Lees meer

In het verdiepingsprogramma van Oerol werden ook dit jaar de OerolColleges druk bezocht

Lees meer

Pier Vellinga verzorgde het vijfde en laatste powercollege: over het wad en het klimaat

Lees meer

Rapport auditcommissie monitoring bodemdaling Ameland 2017

Lees meer

De Waddenacademieprijs 2017 voor het beste waddengerelateerde proefschrift is op 19 oktober uitgereikt aan Franke van der Molen

Lees meer

In het verdiepingsprogramma van Oerol waren er ook dit jaar weer OerolColleges.

Lees meer

Een casestudy in het Nederlandse Waddengebied, masterscriptie Rens Mulder

Lees meer

Opinieartikel door Paddy Walker in het Friesch Dagblad.

Lees meer

Op 9 februari verzorgde Katja Philippart de laatste van 5 Waddenlezingen bij de Volksuniversiteit in Den Helder. De presentaties van alle lezingen…

Lees meer

Eerste inventarisatie van gepubliceerd onderzoek op het gebied van migratiegeschiedenis uitgevoerd binnen samenwerkingsverband Geschiedenisnetwerk 

Lees meer

Opinieartikel van Franke van der Molen in het Friesch Dagblad.

Lees meer

Het werkprogramma Waddenacademie 2017 is goedgekeurd op 21 december jl.

Lees meer

Opinieartikel door Meindert Schroor in het Friesch Dagblad

Lees meer