Spring naar hoofd-inhoud

Afstudeerscripties

Eén van de taken van de Waddenacademie is het bevorderen van de informatievoorziening en kennisuitwisseling in en tussen de kenniswereld, de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De Waddenacademie doet dit onder andere door het beschikbaar stellen van de Waddenacademieprijs en het publiceren van waddengerelateerde proefschriften en afstudeerscripties. 

Heeft jij een scriptie afgerond over, of gerelateerd aan het Waddengebied? Wilt je op deze plek ook vermelding van je Waddengerelateerde scriptie? Stuur dan een pdf-versie naar info@waddenacademie.nl

Master scripties

Auteur: Laurien Zwaans (Academie van Bouwkunst, master Architectuur)
Datum: juni 2023
Voor Wad hoort Wad. Bouwen met, voor en door het wadden ecosysteem, een onderzoek naar wederkerige architectuur door het maken van Wad-werken.

Auteur: Esma Dolgun (TUDelft & Politecnico di Torino, Architecture For Sustainability Design)
Datum: juni 2022
REDESIGNING FLOODSCAPES; Integrated Flood Defence Infrastructures towards a sustainable and adaptive approach within the land and seascapes of Harlingen, NL

Auteur: Christa van Oorschot (Wageningen University and Research, International Land and Water Management)
Datum: april 2022
Understanding the Wadden. A research about the very meaning of the Wadden and the idea to assign rights to its nature (pdf 2,9 Mb)

Auteur: Jamie Betz (Universiteit Utrecht, Master Cultural Anthropology: Sustainable Citizenship)
Datum: juni 2022
Being with the Wadden Seascape. Understanding How Inhabitants of Terschelling Relate to the Seascape and Negotiate Feelings of Belonging in the Context of Frictional Transformations (pdf 1,9 Mb).

 

Auteur: Maaike Honshorst (Universiteit van Amsterdam, Research Master: Archaeology, Heritage & Memory)
Datum: september 2022
Archeologie en burgerparticipatie binnen de gemeente Terschelling: Erfgoedparticipatie bij de vervaardiging van archeologische inventarisatiekaarten (pdf 11 Mb).

 

Auteur: Lisanne Rietman (Rijksuniversiteit Groningen, Landschapsgeschiedening)
Datum: oktober 2020
Schiermonnikoog - Onzichtbaar verleden; Een interdisciplinair onderzoek naar het historisch grondgebruik en landschapsbeheer in Nationaal Park Schiermonnikoog (pdf 7 Mb).

 

Auteur: Nelle Kloosterboer (Vrije Universiteit Amsterdam, Environment and Resource Management - Faculty of Science, VU)
Datum: juli 2020
Plastic management and development on islands (pdf 2 Mb).

 

Auteur: Rosa Jonkman (Academie van Bouwkunst, master Architectuur)
Datum: juli 2020
DE FUSIE Tussen traditie en toekomst; een bouwwerk in een van de dijklichamen van de dubbele dijk langs de Eems Dollard in Noord-Groningen.

 

Auteur: Mare Anne de Wit (Vrije Universiteit Amsterdam, Environment and Resource Management)
Datum: 29 juni 2020
Saline Prospects. An Assessment of the viability of saline farming of quinoa and seed potatoes in the Netherlands (pdf 2 Mb).

 

Auteur: Anne Hilarides (Universiteit Twente, Environmental & Energy Management)
Datum: december 2019
Dealing with salinization in ‘Fryslân’, an elaboration of costs and benefits of applying ‘SeepCat.’ technology (pdf 3 Mb).
Omgaan met verzilting in Friesland, een uitwerking van kosten en baten van toepassen ‘SeepCat.’ technologie (pdf 3 Mb).

 

Auteur: Tim Beeris (Universiteit Utrecht, Faculty of Social Science, Cultural Anthropology)
Datum: augustus 2018
Belonging to Paesens-Moddergat: friction in a village next to the Wadden-Sea; A study on different feelings of belonging, changing interests and human-environment relations (pdf 2,2 Mb).

 

Auteur: Sander van Alphen (Vrije Universiteit Amsterdam, Faculty of Humanities, Master Heritage Studies)
Datum: februari 2018
Tidal dynamics; The hydro-biography as a guide for future water management in the Lauwersmeer (samenvatting) (pdf 0,4 Mb).

 

Auteur: Rens Mulder (Univerisiteit Utrecht, master Urban Geography)
Datum: april 2017
Maatschappelijke veerkracht van eiland- en kustgemeenschappen. Een casestudy in het Nederlandse Waddengebied (pdf 4 Mb).

 

Auteur: Karima el Bay (Vrije Universiteit Amsterdam)
Datum: juli 2015
An International Research and Experimentation Center for Saline Agriculture in the Wadden Area (pdf 1,2 Mb).

 

Auteur: Chiel Johan Faber (Rijksuniversiteit Groningen, master Geschiedenis)
Datum: augustus 2013
Vanaf Schiermonnikoog naar de Antarctische Oceaan; Een sociaaleconomische analyse van de betrokkenheid van Schiermonnikoog bij de Nederlandse walvisvaart in de periode 1946-1964 (pdf 2 Mb).

 

Auteur: Marjan Vroom (Rijksuniversiteit Groningen, masterscriptie Landschapsgeschiedenis)
Datum: augustus 2013
Gras upt werp; Landschapsbiografie en draagvlakanalyse voor het huidige beheer van het kwelderlandschap van Noord-Friesland Buitendijks (pdf 7 Mb).

 

Auteur: Bibi van de Klundert (Rijksuniversiteit Groningen, masterscriptie Landschapsgeschiedenis)
Datum: februari 2013
Boerenlandschap van Terschelling; De ruimtelijke opbouw en historische ontwikkeling van de Terschellingerpolder en haar landbouw tussen 1800 en 1950 (pdf 6,7 Mb'.

 

Auteur: Ineke Noordhoff (Rijksuniversiteit Groningen, masteropleiding Landschapshistorie)
Datum: januari 2013
Grazen in de stuivende duinen; De relatie tussen het historisch gebruik en verstuiving van de Terschellinger duinen met speciale aandacht voor het oerol (1500 – heden) (pdf 4,5 Mb).

 

Auteurs: Jonas Papenborg en Remco van der Togt (Wageningen UR, Landscape Architecture
Datum: december 2012
The Ems Hybrid; a Landscape Design for a Troubled Estuary (pdf 23 Mb).

 

Auteur: Martinus Spoelstra (Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)
Datum: 21 september 2012
Dynamisch Kustbeheer, verstandig of verzandig? (pdf 2,3 Mb). Bijlage: Dynamisch kustbeheer. Interviews en scoretabellen (pdf  2 Mb).

 

Auteur: Marlies ter Beek (Rijksuniversiteit Groningen, Geschiedenis)
Datum: 15 augustus 2012
Overkonters, seumerfeugels en fraimd schyt De historische ontwikkeling van het toerisme op de Nederlandse Waddeneilanden in relatie tot de identiteit van het gebied, 1850 - 1990 (pdf 0,9 Mb).

 

Auteur: Vincent Hin (Universiteit van Amsterdam)
Datum: augustus 2012
What limits food intake of a long-distance migrant (the red knot Calidris canutus) in its wintering area, the Banc dÁrguin, Mauritania? (pdf 2,2 Mb).

 

Auteur: Marc Bartelds (Rijksuniversiteit Groningen, Mariene biologie)
Datum: 18 juli 2012
Sea trout in the Dutch Wadden Sea and adjacent freshwater streams (pdf 4 Mb).Auteur: Bellefleur Kramer (Technische Universiteit Eindhoven)
Datum: 6 maart 2012
Een nieuw landschap tussen Eemshaven en Oudeschip; boerderij voor zilte aquacultuur met gebruik van restwarmte (pdf 16 Mb).Auteur: Renske Terwisscha van Scheltinga (Utrecht University; Faculty of Geosciences)
Datum: maart 2012
Turning the tide: creation of tidal inlet systems in experimental scale models (pdf 7 Mb), Appendix (pdf 1,2 Mb).

 

Auteur: Jorryt Braaksma (Academie van Bouwkunst te Amsterdam)
Datum: 2012
‘Rijzend Land’ Een regionale opslibbingstrategie voor te laag gelegen polders in de Waddenregio (pdf 19 Mb).

 

Auteur: Henry Bos (Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen)
Datum: september 2011
De Groninger zeedijk: een landschapselement op de grens van water en land
Een onderzoek naar de plaatsbetekenissen van de Groninger zeedijk
(pdf 3,4 Mb).

 

Auteur: Julia Vroom (TU Delft)
Datum: juni 2011
Tidal Divides. A study on a simplified case en the Dutch Wadden Sea (pdf 7,5 Mb).

 

Auteur: Daniel Postma (Rijksuniversiteit Groningen)
Datum: 2011
SALT MARSH ARCHITECTURE Catalogue, technology and typological development of
early medieval turf buildings in the northern coastal area of the Netherlands
. (pdf 6,5 Mb).

 

Auteur: Jasper Heslinga (RUG & Korea University)
Datum: december 2011
Korean tidal flats: unique places where nature meets economy (pdf 1 Mb).

 

Auteur: Anna van der Molen (UvA)
Datum: juni 2011
Afstudeerartikel MA Erfgoedstudies 
De biografie van de bunker Een nieuwe kijk op de Atlantikwall (pdf 1 Mb).

 

Auteur: Niels van Helmond (UU)
Datum: augustus 2010
Palynological and organic geochemical characterization of marine and terrestrial Early Pleistocene climate in northwest Europe (pdf 1,9 Mb).

 

Auteur: Roeland Bom (UvA)
Datum: juni 2010
Can speed and tri-axial acceleration measured by biologgers be used to classify Oystercatcher behaviour? (pdf 1 Mb).

 

Auteur: Jeltje Jouta (RUG)
Datum: juni 2010
Food web assembly along salt marsh succession: A stable isotope approach (pdf 1,9 Mb).

 

Auteur: Petra Westerlaan (UU)
Datum: maart 2010
Resilience in the Wadden ecosystem (pdf 3,2 Mb).

 

Auteur: Merel den Held (WUR)
Datum: juli 2009
Is the metapopulation concept applicable to the North Sea? (pdf 1,6 Mb).

 

Auteur: Inge Heslinga (RUG)
Datum: september 2008
Leave abonnee; Conflict tussen de Friese literaire tijdschriften De Tsjerne, Quatrebras en Asyl (1946-1968) (pdf 7,6 Mb).

 

Auteur: Bas van Leeuwen (UT)
Datum: januari 2008
Modeling mussel bed influence on fine sediment dynamics on a Wadden Sea intertidal flat (pdf 4,8 Mb).

Bachelor scriptie

Auteur: Marjolijn Schoemans Universiteit Utrecht: Faculty of Geosciences; Department of Physical Geography
Datum: april 2013
Tidal changes in the Lower Ems (1945-2005): reconstructing the effects of channel deepening and bottom roughness (pdf 4,9 MB)

HBO scripties

Auteur: Anna Romkema (Stenden Hogeschool Leeuwarden)
Datum: juni 2014
Hoe vermarkt je een gebied met modder en grijs water dat de UNESCO Werelderfgoedstatus heeft? (pd 3 Mb).

Auteur: Bart Zeegers (Hanzehogeschool Groningen)
Datum: juni 2010
Waddendobber (pdf 4,8 Mb).

Auteur: Ans  Wallinga  (NHL Ljouwert/UOCG Grins)
Datum: maart 2008
Frysk op MBO GROEN fan AOC FRIESLAND (pdf 1,8 Mb).