A sandy symphony

Unraveling dune grass interactions and their role in landscape formation

Auteur: Carlijn Lammers
Datum: 2 april 2024
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Negatieve effecten embryonale duinvorming op vestiging helmgras 

Duinen komen wereldwijd voor langs zandige kusten waar ze essentiële diensten verlenen zoals overstromingsbescherming, drinkwatervoorziening en recreatie. In haar proefschrift verdiepte Carlijn Lammers zich in de dynamiek van duinvorming en -ontwikkeling, waarbij zij zich richtte op de interacties tussen biobouwende duingrassen, omgevingsfactoren en landschapsmorfologie.

Lammers: 'Allereerst heb ik de klonale uitbreidingsstrategie van twee samen voorkomende duingrassoorten (biestarwegras en helmgras) langs de Noordwest-Europese kust vergeleken, die bepalend is voor het duinenbouwende effect van de grassen. Ik ontdekte dat biestarwegras verspreid groeit, waardoor lage en brede duinen ontstaan, terwijl helmgras gemiddeld genomen meer geclusterd groeit en zich flexibel aanpast aan de omgevingsomstandigheden. Vervolgens onderzocht ik hoe gevestigde duingrassen door het vormen van embryonale duinen vestiging van nieuwe duingrassen beïnvloeden. Ten eerste door te kijken hoe helmgras de vestiging van soortgenoten beïnvloedt, waarbij ik een negatief effect van duinvorming ontdekte als gevolg van verhoogde sedimentdynamiek en hoogte. Daarna onderzocht ik de relatie tussen biestarwegras, zijn landschapskenmerken, en de vestiging van helmgras, waarbij ik indirect negatieve effecten van biestarwegras op de overleving van helmgras door landschapsvorming blootlegde. Ten slotte bepaalde ik hoe extreem weer, gesimuleerd als hitte en droogte, de interactie tussen biestarwegras en helmgras beïnvloedt. Ondanks de verwachte impact van extreme omstandigheden, bleek de aanwezigheid van biestarwegras de belangrijkste factor te zijn die de groei van helmgras verminderde. Mijn onderzoek benadrukt het belang van biofysische interacties op verschillende schalen bij de vorming van duinen. Het begrijpen van deze interacties is cruciaal voor effectief beheer en herstelinspanningen.'

Download het proefschrift: A sandy symphony: unraveling dune grass interactions and their role in landscape formation via de repository van de Rijksuniversiteit Groningen.