Exploration in red knots

the role of personality in the expression of individual behaviour across contexts

Auteur: Selin Ersoy
Datum: 22 november 2022
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Ondernemend kuiken wordt later een ondernemende kanoet

Individuele kanoeten hebben eigen persoonlijkheidskenmerken die consistent zijn door de tijd en gedrag beïnvloeden in verschillende situaties. Deze persoonlijkheidskenmerken hebben ecologische en evolutionaire consequenties dus het onderzoeken van variatie in deze kenmerken is belangrijk. Selin Ersoy wilde achterhalen wat de variatie in exploratief gedrag van kanoeten is, begrijpen wat de herkomst van deze variatie is en hoe deze variatie behouden blijft binnen populaties. En ook onderzocht zij of exploratief gedrag dat gemeten wordt in een experimentele context geëxtrapoleerd kan worden naar ecologische contexten in het wild.

Ersoy: ‘We ontdekten dat vroege ervaringen belangrijk kunnen zijn bij het ontwikkelen van persoonlijkheden van jonge kanoeten. Exploratief gedrag van volwassen kanoeten dat gemeten is in een experimentele setting, bleek zeer consistent binnen individuen en kan ook verschillende soorten gedrag voorspellen in andere contexten. Het bleek namelijk dat variatie in exploratieve persoonlijkheid (snelle vs langzame verkenners) voedselzoekgedrag en dieetkeuze van kanoeten in het wild kon voorspellen. Daarnaast was exploratief gedrag ook op andere en voorheen onvoorziene wijze gecorreleerd met verplaatsingen van in het wild levende kanoeten. In het bijzonder laten kanoeten die langzaam of juist snel verkennen overdag en ’s nachts tegenovergestelde bewegingspatronen zien en verschillen ze in de aankomstdatum uit de broedgebieden. Dit proefschrift vult een leemte in de literatuur waarbij experimenteel getest gedrag gecorreleerd wordt met gedrag en strategieën in het wild en laat het belang zien van onderzoek naar persoonlijkheden in verschillende contexten. Het begrijpen van de oorzaken, het behoud en de consequenties van persoonlijkheden bij dieren, zal bijdragen aan het verdere begrip van de respons van populaties op klimaatverandering en populatiedynamiek in het algemeen.’

Download het proefschrift Exploration in red knots; the role of personality in the expression of individual behaviour across contexts via de website van de Rijksuniversiteit Groningen