Interactive Knowledge development in coastal projects

Auteur: Chris Seijger
Datum: 17 december 2014
Universiteit: Universiteit Twente

Dit proefschrift geeft een reeks aanbevelingen om het proces rond kennisontwikkeling in kustprojecten interactief te maken. Die aanbevelingen zijn vooral bedoeld voor (kust)projectleiders, kennisinstituten, ingenieursbureaus, overheidsorganisaties, onderzoeksprogramma’s en co-creatie-experts.

Interactieve kennisontwikkeling zorgt voor beter passende oplossing
Om kustgebieden duurzaam en toekomstbestendig te houden of maken is interactieve kennisontwikkeling met alle betrokkenen hard nodig. Wetenschappelijke kennis alleen is nooit voldoende want dan sluit de oplossing niet aan bij de wensen van beleidsmakers en andere maatschappelijke partijen.  Interactief kennis ontwikkelen zorgt voor een beter passende oplossing. Chris Seijger onderzocht hoe de kennisontwikkeling  in drie kustprojecten verliep.  De dijkversterking op Texel, het herstel van wetlands in de baai van San Francisco en het vergroten van de leefbaarheid van Delfzijl. Alle drie zijn het projecten waar de oplossing voor tientallen jaren moet werken, snel moet worden gerealiseerd en die ook nog eens veel geld kosten. In deze projecten heeft hij de processen rondom kennisontwikkeling  geanalyseerd en aanbevelingen opgesteld waardoor er meer inzicht komt in de mogelijkheden voor interactieve kennisontwikkeling.

Wereldwijd interactief kennis ontwikkelen vaker aan de orde
Over de gehele wereld is het toepassen van oplossingen voor een duurzame toekomst van kustgebieden een complexe opgave. Vraagstukken die bijvoorbeeld spelen zijn: Hoe kunnen kwetsbare steden als New York en Jakarta beschermd worden tegen overstromingen? Wat voor ontwikkelingen zijn vanuit het lange termijn perspectief wenselijk in de delta’s van Bangladesh en Vietnam? Maar ook Nederland kampt met vergelijkbare complexe opgaven. Hoe moet de Afsluitdijk worden versterkt? Hoe kan gas en zout worden gewonnen zonder onomkeerbare schade toe te brengen aan natuur, landschap en de leefomgeving? Interactief kennis ontwikkelen zal dus steeds vaker aan de orde zijn.

Chris Seijger werkt momenteel als adviseur Governance en Planvorming bij Deltares

Download het proefschrift: Interactive Knowledge development in coastal projects (pdf 2Mb)