Restoring mussel beds on highly dynamic mudflats

Auteur: Jildou Schotanus
Datum: 5 februari 2024
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Creatie van droogvallende mosselbanken op locaties met veel golfslag

Jildou Schotanus onderzocht kostenefficiënte methoden voor het herstel van mosselbanken op droogvallende, eroderende slikken in de Oosterschelde. Het overkoepelende doel van het project was het creëren van nieuwe productieve locaties voor mosselkweek, het verhogen van de biodiversiteit en het verminderen van kusterosie. 

Schotanus: 'Mosselbanken die bij eb boven het wateroppervlak uitsteken, hebben bewezen een gunstige bijdrage te leveren aan het milieu. Het creëren van droogvallende mosselbanken op locaties met veel golfslag zou een effectieve methode kunnen zijn om de kustverdediging te verbeteren, omdat het erosie in het gebied vermindert. Bovendien verhoogt het de natuurwaarde, aangezien deze gebieden een overvloed aan voedsel bieden voor vogels, krabben en andere wilde dieren. Dit heeft niet alleen ecologische voordelen maar kan ook gunstig zijn voor de economie, aangezien mosselkwekers delen van deze percelen kunnen benutten voor het kweken en verhandelen van mosselen. Gedurende mijn promotietraject heb ik onderzocht wat de meest effectieve strategieën zijn voor het aanleggen van dergelijke mosselbanken en welke processen daarbij een cruciale rol spelen. Eén van de belangrijkste resultaten van dit proefschrift is het aantonen van het belang van positieve interacties in hertelprojecten. Maatregelen, zoals die in mijn proefschrift zijn getest, helpen wegspoeling te voorkomen en stimuleren tegelijkertijd de vorming van patronen waarvan is aangetoond dat ze de persistentie en veerkracht van mosselbanken vergroten.'

Download het proefschrift Restoring mussel beds on highly dynamic mudflats via de website van de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen