Sediment Pathways on Ebb-Tidal Deltas

New Tools and Techniques for Analysis

Auteur: Stuart Pearson
Datum: 8 maart 2022
Universiteit: Technische Universiteit Delft

In een tijdperk waarin de zeespiegel stijgt en klimaatverandering ook andere uitdagingen met zich meebrengt, worden kustregio’s zoals Nederland geconfronteerd met steeds grotere dreigingen. Strategische geplaatste zandsuppleties kunnen de dreigende kusterosie en zeespiegelstijging langs de kusten van Waddeneilanden verminderen en tegelijkertijd de ecologische effecten beperken. Onvoldoende kennis van de sedimenttransportpaden in de zeegaten en buitendelta’s verhindert echter een onderbouwd ingrijpen in deze gebieden. Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het beschrijven en kwantificeren van de paden die sediment in een buitendelta aflegt. Om dit doel te bereiken, zijn de analyses gericht op de buitendelta van Ameland in Nederland. Pearson ontwikkelde verschillende nieuwe methoden, waaronder morfodynamische karteringstechnieken, een sedimentsamenstellingsindex (SCI) afgeleid van optische en akoestische metingen, technieken voor sedimenttracing, het sedimentconnectiviteitsraamwerk en een Lagrangiaans sedimenttransportmodel (SedTRAILS). Deze nieuwe kennis over onze kusten kan worden gebruikt voor het beheer van deze complexe natuurlijke systemen.

Download het proefschrift: Sediment Pathways on Ebb-Tidal Deltas: New Tools and Techniques for Analysis! via de repository van de TU Delft.