Smart move? The spatial mobility of higher education graduates

Auteur: Viktor Venhorst
Datum: 1 maart 2012
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Geen 'brain drain' uit studentensteden

Afgestudeerden van Nederlandse universiteiten en hbo-instellingen kunnen gunstige effecten hebben op de economische ontwikkeling van de betreffende regio’s. Daarom is er veel aandacht van beleidsmakers voor de locatiekeuze van deze zeer mobiele groep hoger opgeleiden. Het proefschrift van Viktor Venhorst gaat in op de individuele en regionale determinanten van ruimtelijke mobiliteit. Hij toont aan dat er grote verschillen zijn tussen studenten met verschillende afstudeerrichtingen in vertrekkans uit het noorden, oosten en zuiden van Nederland. Het zijn niet automatisch de beste studenten die deze zogenoemde periferie verlaten. De aanwezigheid van ruime mogelijkheden op de arbeidsmarkt is de belangrijkste factor in de locatiekeuze.

Daarnaast bestudeerde Venhorst de opbrengsten van ruimtelijke mobiliteit voor de individuele afgestudeerde en voor de ontvangende stad. Ruimtelijk mobiele afgestudeerden hebben gemiddeld genomen een kwalitatief betere baan. Dit wordt echter niet veroorzaakt door mobiliteit als zodanig, maar door persoonlijke kenmerken die zowel ruimtelijke mobiliteit als het vinden van een goede baan verklaren. Instroom van recent afgestudeerden op stedelijke arbeidsmarkten heeft gunstige effecten op de aanwezigheid van wetenschappelijke banen in de stad. Van instroom van afgestudeerden op de stedelijke woningmarkt gaan positieve consumptie effecten uit op banen van lager en middelbaar niveau. Het proefschrift resulteert in voor wetenschap en beleid belangwekkende inzichten in ruimtelijke mobiliteit van afgestudeerden en bevat suggesties voor toekomstig onderzoek.

Download het volledige proefschrift (pdf 1,6 Mb).

Viktor Venhorst (Almelo, 1979) studeerde nieuw economisch beleid aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en demografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij Ruimtelijke Wetenschappen, waaraan hij nu is verbonden als postdoc.

Begin 2011 verscheen het rapport ‘Brain drain of brain gain? Hoger opgeleiden in grote steden in Nederland’ van V.A. Venhorst, A. Edzes, L. Broersma en J. van Dijk, uitgegeven door het Nicis Institute (kennisinstelling van, voor en door steden in Nederland). Naar aanleiding van dat rapport verscheen een persbericht: http://www.rug.nl/corporate/nieuws/archief/archief2011/nieuwsberichten/braingain