We vieren het pas als iedereen terug is - Terschelling in de Tweede Wereldoorlog

Auteur: Johan van der Wal
Promotiedatum: 1 maart 2007
Universiteit: Rijksuniversiteit Groningen

Dit proefschrift behandelt het leven op Terschelling in bezettingstijd. Het bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt een historisch perspectief geschetst van Terschelling. Hierbij komen onderwerpen aan de orde als ontstaan, geschiedenis, bewoning en natuur. Duidelijk wordt onder meer hoe de specifieke eilandmentaliteit kon ontstaan en waarom het 'eilandgevoel" nog steeds een rol speelt bij het wonen op een waddeneiland.
Het tweede deel beschrijft de gebeurtenissen tijdens de Duitse bezetting op het eiland waarbij aandacht wordt geschonkene aan onderwerpen als tewerkstelling, voedselvoorziening, verzet, accommodatie, collaboratie, de Joodse Terschellingers, bevrijding, Bijzondere Rechtspleging en wederopbouw.
In het derde deel wordt ingegaan op de zeelieden. Daarbij komt onder andere aan de orde wat de rol was van de Nederlandse koopvaardijvloot in deze periode, de mate waarin de vloot heeft bijgedragen aan de uiteindelijke geallieerde overwinning, de zeelieden afkomstig van Terschelling, hun lotgevallen en de wijze waarop ook aan hen hulp werd geboden wanneer dat nodig was.

Download de pdf van dit proefschrift (pdf 8,5 Mb)