The effects of biogeochemical stressors on seagrass ecosystems

Auteur: Laura Govers
Datum: 12 december 2014
Universiteit: Radboud Universiteit Nijmegen

Zeegrasvelden vormen belangrijke ecosystemen in kustgebieden over de hele wereld. Ze dragen bij aan een hoge biodiversiteit en leveren een breed scala aan ecosysteemdiensten. Helaas worden zeegrasvelden ernstig bedreigd door menselijke activiteiten in kustgebieden. Laura Govers onderzocht de effecten van verschillende stressoren op het functioneren van dit ecosysteem: een teveel aan voedingsstoffen in het water, giftige concentraties van sulfide (de typische ‘rotte eierenlucht’) en zware metalen.

Govers ontdekte verschillende mechanismes die eraan kunnen bijdragen dat deze stressoren in een vroeg stadium worden gedetecteerd. Ook stelde ze vast dat de basis van zeegrasecosystemen wordt gevormd door een samenwerkingsverband tussen zeegrassen – schelpjes – en hun kieuwbacteriën. Door deze samenwerking kunnen zeegrassen groeien in een omgeving die anders giftig was geweest. Govers’ resultaten zijn van belang voor bescherming, management en herstel van zeegrasbedden.

Laura Govers (‘s-Hertogenbosch, 1985), was al vanaf haar negende gefascineerd door de onderwaterwereld en ging in 2003 dan ook Biologie studeren aan de Radboud Universiteit. Na het behalen van haar Bachelor in 2006, begon ze aan de Master Limnology & Oceanography aan de Universiteit van Amsterdam, waarna ze terugkeerde naar Nijmegen en cum laude haar Master voltooide in 2009. In datzelfde jaar begon ze met haar promotieonderzoek bij het Institute for Water and Wetland Research. Hier werkte ze nauw samen met onderzoekers van het NIOZ Yerseke en Texel en collega’s van de Rijksuniversiteit Groningen.Laura Govers werkt nu als postdoc aan de Radboud Universiteit.

Download het proefschrift: The effects of biogeochemical stressors on seagrass ecosystems (pdf 3,4 Mb). N.B. Hoofdstuk 9 van dit proefschrift is online nog onder embargo tot 12-6-2016.