Spring naar hoofd-inhoud

WadWeten Hans Revier

Een ontdekkingsreis in 103 WadWetens

Hans Revier met pensioen

Hieronder vindt u een overzicht van de WadWeten-artikelen geschreven door Hans Revier. Op 12 april 2012 maakte Hans zijn entree bij de rubriek met een artikel over insecten op de kwelder onder de titel ‘Klein maar fijn’. Naast de natuur belichtte hij in zijn stukken vele andere thema’s. Zo blijkt uit het overzicht zijn interesse in de cultuurhistorie van het waddengebied.

Vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd stopt Hans in 2021 met het schrijven van de WadWetens. Als afsluiter verscheen een overzichtsartikel waarin Hans terugblikt op de 103 WadWetens die hij sinds 2012 over waddenonderzoek schreef. Hij pleit hierin voor meer onderzoek naar de relatie tussen mens en natuur.

Portfolio

Neus rond in het indrukwekkende portfolio, geniet van Hans’ schrijftalent en verwonder u over de Wadden en de nieuwe dingen die we nog steeds over het gebied leren.

Hans Revier. Foto: Merlijn Torensma
De terp van Hegebeintum. Foto: Henk Postma
Aangespoeld afval in de Waddenzee. Foto: Henk Postma
Chileense flamingo’s van het Zwillbrocker Venn op het wad bij Zwarte Haan (Henk Postma)
Kluut. Foto: Henk Postma
Walstropijlstaart, één van de macronachtvlinders. Foto: Wikimedia
Stekelrog. Foto: Ecomare
Pathologisch onderzoek aan een gestrande bruinvis
Wervel van de wolharige neushoorn op het strand. Foto: Ecomare/Salko de Wolf, via wikimedia
Clavaria zollingeri, een opvallend paars gekleurde ametistknotszwam. Bron: Wikimedia
Tapuit. Foto: Ron Knight via wikimedia
Jonge visdief wachtend op voedsel. Foto: Wikimedia
Droogvallen op het wad. Foto: Marcel van Kammen
Grote aantallen vogels maken gebruik van het dynamische waddengebied. Foto: Marcel van Kammen
Scholekster. Foto: Henk Postma
Kwelders Westhoek. Foto: Henk Postma
Het strand ligt bezaaid met spullen uit de containers. Foto: Waddenvereniging.
Een klein duintje dat zich onder een kokkel heeft gevormd. Foto: Henk Postma