Aangespoeld afval in de Waddenzee. Foto: Henk Postma

Afval in zee is een wereldwijd probleem. Alleen al aan plastics verdwijnt jaarlijks tussen de 5 en 13 miljoen ton in zee. Om het probleem aan de bron…

Lees meer
Luchtfoto van het proefgebied in de Dollardkwelder met op de achtergrond de kleiput met broedeiland en op de voorgrond de kleirijperij. Foto: Hunze en Aa’s

In de strijd tegen de stijgende zeespiegel zoeken overheden met wetenschappers naar betaalbare, duurzame manieren om de kustveiligheid te garanderen.…

Lees meer
Mosselen filteren grote hoeveelheden water. Foto: Eric Gibcus, via saxifraga

Twee recente studies naar de aanwezigheid en mogelijke gevolgen van medicijnresten in de Waddenzee laten zien dat de concentraties van de meeste…

Lees meer
Chileense flamingo’s van het Zwillbrocker Venn op het wad bij Zwarte Haan (Henk Postma)

Het zien van roze flamingo’s op het wad is steevast aanleiding voor een berichtje in de populaire media. Toch komt deze grote roze vogel in Nederland…

Lees meer
Schedel van een oeros gevonden bij de Hamburger Hallig.Foto: Linda Hermannsen, Archeologische Staatsdienst van Sleeswijk-Holstein

Na de laatste ijstijd is de zeespiegel sterk gestegen. Grote delen van de huidige Waddenzee en Noordzee waren eerst nog land en op sommige plekken…

Lees meer
De Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis). Foto: Brenda Walles (WUR)

Er verschijnen regelmatig nieuwe uitheemse soorten in de Waddenzee. Sinds 2017 hebben onderzoekers de Amerikaanse strandschelp (Mulinia lateralis)…

Lees meer
Kluut. Foto: Henk Postma

De kluut is misschien wel een van de meest gracieuze broedvogels van het waddengebied. Maar met deze sierlijke zwart-witte bewoner van het…

Lees meer
Een groep zwarte zee-eenden op zee. Foto: Saxifraga-Peter Meininger

Zwarte zee-eenden zijn echte zeevogels die duikend hun voedsel van de zeebodem halen. Ze ruien en overwinteren met tienduizenden boven de…

Lees meer
Voorbeeld van rijke onderwaternatuur: een schelpdierbank met slingerzakpijpen en zee-anjelier. Bron: Natuurmonumenten, Mark van Vliet

Veel onderzoek heeft zich gericht op droogvallende platen en andere zichtbare delen van de Waddenzee. Maar wel 27% van de Waddenzee staat altijd onder…

Lees meer
Walstropijlstaart, één van de macronachtvlinders. Foto: Wikimedia

De soortenrijke graslanden, uitgestrekte rietvelden en boscomplexen van het Lauwersmeer herbergen tal van zeldzame vogels. De insectenfauna is veel…

Lees meer