Prokelisia marginata op Spartina anglica (Engels slijkgras): een brachypteer exemplaar. Bron: http://www.vliz.be/wiki/Slijkgrascicade

Sommige insectensoorten komen uitsluitend voor op een en dezelfde plant. Het in Nederland vanaf 1924 op kwelders aangeplante Engels slijkgras blijkt…

Lees meer
Paleogeografische kaarten met een reconstructie van de geografie van Noord-Nederland in 500 v. Chr. (boven) en 800 n. Chr. (onder). De blauwe cirkel in de onderste kaart geeft de locatie van de Lauwerszee aan. Bron: Vos en De Vries (2013).

In het laat Holoceen, vanaf zo’n tweeduizend jaar geleden, traden op veel plekken langs de Nederlandse kust zee-inbraken op. De zee drong hier het…

Lees meer
Een nieuwsgierige grijze zeehond. (Pomeroy et. al 2015)

Met nieuwe technologieën, zoals de drone, kunnen onderzoekers steeds dichterbij bruinvissen en zeehonden komen. Voorzichtigheid is wel vereist omdat…

Lees meer
Gewone zeehondenpup. Foto: Mark Zekhuis_saxifraga

Het aantal gewone zeehonden (Phoca vitulina) in de internationale Waddenzee stabiliseert. Dat blijkt uit de resultaten van de jaarlijkse telling, die…

Lees meer
Langeoog. Bron: wikimedia

Voor hun watervoorziening zijn de bewoners van de Waddeneilanden deels afhankelijk van zoetwaterbellen in de bodem. Op het Duitse eiland Langeoog zijn…

Lees meer
Luchtfoto van Wadplaten Bron: Foto Fitis, Sytske Dijksen

Het zeeniveau van de Waddenzee is de afgelopen eeuw gestegen en zal de huidige eeuw nog sneller stijgen. Duitse onderzoekers hebben onderzocht welke…

Lees meer
Buitendelta bij Texel, het zeegat van Texel of Marsdiep met razende Bol. Donker blauw zijn de diepe geulen en oranje/bruin zijn de hoge delen van Texel, de Razende Bol en de kust bij Den Helder.

Buitendelta’s spelen een grote rol in de sedimenthuishouding van de Waddenzee. Omdat men zandsuppleties overweegt in deze ondiepe geulenstelsels aan…

Lees meer
Een impressie van een prehistorische mens in het rivierenlandschap van Doggerland. Bron: University of Birmingham

Zo’n elfduizend jaar geleden lag op de locatie van de Waddenzee geen zee maar land. Het Doggerland strekte zich uit over de gehele huidige zuidelijke…

Lees meer
Schelp van een muiltje. Bron: Foto Fitis Sytske Dijksen

Het muiltje is een algemeen in de Waddenzee voorkomende invasieve soort. Zijn talrijkheid is deels te danken aan een ingenieus…

Lees meer
Houtsnip. Bron: Wikipedia

De houtsnip is een van de meest talrijke steltlopers van Noordwest Europa. Ook op de Waddeneilanden broeden tientallen paren. Door zijn verborgen en…

Lees meer