Schelpdierbank met mosselen en oesters in de Westelijke Waddenzee

Uit onderzoek blijkt dat de oesters bescherming bieden aan mosselen in schelpdierbanken. Niet alleen bieden ze bescherming tegen vogels en krabben,…

Lees meer
Storm bij de pier op Ameland. Foto: Tim van Oijen

Een onderzoek naar het voorkomen van insecten en spinnen op de kwelders van Noord-Friesland en Schiermonnikoog beschrijft een zelfs voor veel…

Lees meer
Tegeltableau ‘Jezus op het meer van Galilea’ door Dirk Danser, ca. 1758. Bron: Princessehof.

Dankzij de overvloedige beschikbaarheid van de grondstof klei kent aardewerk in het Noord-Nederlandse kustgebied een lange historie. Vanaf het eind…

Lees meer
De zee-anjelier kan zich ongeslachtelijk voortplanten door afsplitsing van de voet. Bron: http://www.freenatureimages.eu; Foto Fitis-Sytske Dijksen

Op harde substraten in de Wadden- en Noordzee komen verschillende soorten zeeanemonen voor. Deze bloemdieren hebben creatieve voorplantingsmethodes.…

Lees meer
Aangespoelde potvis op Terschelling. Foto: Henk Postma

In januari en februari 2016 strandden dertig potvissen op de kusten van de zuidelijke Noordzee. Uit onderzoek naar de maaginhoud bleek dat een aantal…

Lees meer
Bonte strandloper voedsel zoekend. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman

Door de komst van de Japanse oester is een deel van de mosselbanken in de Waddenzee geleidelijk aan veranderd in gemengde mossel-oesterbanken.…

Lees meer
Otoliet van een schol soort. Op dit gehoorsteentje is zijn de jaarringen duidelijk zichtbaar.

De gehoorsteentjes van vissen, de zogenaamde otolieten zijn reuze interessant voor de wetenschap, want je kunt er van alles aan aflezen zoals de…

Lees meer
Groenknolorchis. Bron: Wikipedia

In de jonge vochtige duinvalleien van de waddeneilanden tiert de groenknolorchis (Liparis loeselii) welig. Dat is bijzonder, want deze enigszins…

Lees meer
Volwassen kokerworm Polydora cornuta in zijn behuizing. Bron: Monterey Bay Aquarium.

In de bodem van wadplaten komen diverse soorten kokerwormen in de bodem voor. Deze dieren planten zich voort door bevruchte eitjes in de waterkolom te…

Lees meer