Japanse oester, Foto: Saxifraga-Foto Fitis-Sytske Dijksen

In de jaren negentig breidden vanuit kweekpercelen in de Oosterschelde en bij het Duitse Waddeneiland Sylt twee verschillende populaties Japanse…

Lees meer
Grijze zeehond. Foto: iucnredlist.org

Al jaren worden er langs de Britse kust dode zeehonden gevonden met spiraalvormige verwondingen rondom het lichaam. Tot kort werd met de vinger…

Lees meer
Nauwe korfslak

In het waddengebied gaat de aandacht meestal uit naar de zeebeesten. Maar ook op het land, vooral in de meer ongerepte delen van de duinen, kunnen…

Lees meer
Garnalen. Foto: Natuurmuseum Senckenberg.

Garnalen zijn net als de meeste andere zeedieren koudbloedig. Hun lichaamstemperatuur volgt dus de temperatuur van het zeewater. Toch valt er nog wel…

Lees meer
Bruinvis. Foto: Colin Speedie.

Voor de opwekking van elektrische energie wordt er steeds meer gebruik gemaakt van windmolens in zee. Voor de fundering van de molens wordt er in veel…

Lees meer
Zeehond. Foto: Henk Postma
Wolken boven de Waddenzee. Foto: Thea Smit

Het weer in het zuidelijke deel van het Noordzeegebied wordt gekenmerkt door van west naar oost trekkende depressies en door het ontwikkelen of…

Lees meer
Geulenpatroon Waddenzee. Bron: Werelderfgoed website.

Vanaf Den Helder tot aan Esbjerg in Denemarken heeft het sedimenttransport in de Waddenzee een gecompliceerde  dynamiek. Deze wordt beïnvloed door…

Lees meer
Zwermen vogels op het wad met op de achtergrond een excursieboot. Foto: Waddenacademie.

Naast een kroon op het werk van de natuurbescherming beschouwde men de aanwijzing van de Waddenzee als natuurlijk werelderfgoed ook als een…

Lees meer
Schelpkokerwormen. Bron: annemoon.org

Er zijn afgelopen najaar uitgestrekte velden van schelpkokerwormen op het wad tussen Terschelling en Schiermonnikoog waargenomen. Het maakt…

Lees meer