Bonte strandloper voedsel zoekend. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman

Door de komst van de Japanse oester is een deel van de mosselbanken in de Waddenzee geleidelijk aan veranderd in gemengde mossel-oesterbanken.…

Lees meer
Otoliet van een schol soort. Op dit gehoorsteentje is zijn de jaarringen duidelijk zichtbaar.

De gehoorsteentjes van vissen, de zogenaamde otolieten zijn reuze interessant voor de wetenschap, want je kunt er van alles aan aflezen zoals de…

Lees meer
Groenknolorchis. Bron: Wikipedia

In de jonge vochtige duinvalleien van de waddeneilanden tiert de groenknolorchis (Liparis loeselii) welig. Dat is bijzonder, want deze enigszins…

Lees meer
Volwassen kokerworm Polydora cornuta in zijn behuizing. Bron: Monterey Bay Aquarium.

In de bodem van wadplaten komen diverse soorten kokerwormen in de bodem voor. Deze dieren planten zich voort door bevruchte eitjes in de waterkolom te…

Lees meer
Luchtfoto van de NIOZ fuik. Foto: Lodewijk van Walraven.

Al decennia lang staat er op het zuidpuntje van Texel een fuik waarmee in voor- en najaar gevist wordt. Vanaf de jaren zestig hebben onderzoekers van…

Lees meer
Strandgaper. Foto: Henk Postma

Twee miljoen jaar geleden stierf in de Europese kustgebieden de strandgaper uit. Pas in de Middeleeuwen keerde het opvallend grote schelpdier terug in…

Lees meer
Japanse oester, Foto: Saxifraga-Foto Fitis-Sytske Dijksen

In de jaren negentig breidden vanuit kweekpercelen in de Oosterschelde en bij het Duitse Waddeneiland Sylt twee verschillende populaties Japanse…

Lees meer
Grijze zeehond. Foto: iucnredlist.org

Al jaren worden er langs de Britse kust dode zeehonden gevonden met spiraalvormige verwondingen rondom het lichaam. Tot kort werd met de vinger…

Lees meer
Nauwe korfslak

In het waddengebied gaat de aandacht meestal uit naar de zeebeesten. Maar ook op het land, vooral in de meer ongerepte delen van de duinen, kunnen…

Lees meer
Garnalen. Foto: Natuurmuseum Senckenberg.

Garnalen zijn net als de meeste andere zeedieren koudbloedig. Hun lichaamstemperatuur volgt dus de temperatuur van het zeewater. Toch valt er nog wel…

Lees meer