Grafsteen op het eiland Fohr. Foto: Wikimedia
Kwelder achter de dammetjes op Ameland. Foto: Jantsje van Loon.

Voor kwelders op Terschelling en Ameland zijn in de jaren negentig stortstenen dammetjes aangelegd om de erosie ervan tegen te gaan. Het werd een…

Lees meer
Dode zeehond op het strand. Foto: Salko de Wolf, Ecomare
Grote Stern met vis. Bron: Wikimedia
Kerf in een voorduin op Ameland. Foto: Riksen et al.

Op Ameland zijn, door natuurbeheerder It Fryske Gea, kerven in voorduinen aangebracht om te kijken of dit het zandtransport naar de grijze duinen…

Lees meer
reconstructie van de Noordzee ca 8800 jaar geleden. Let op de grote estuaria. Bron: Gaffney et. al.

Waar nu de Zuidelijke Noordzee ligt, verdween 8200 jaar geleden een eilandenrijk in de golven. Het was een landschap van beboste heuvels, graslanden,…

Lees meer
Meeuwenkuiken belaagd door mieren. Foto uit het onderzoek

Meeuwensoorten die broeden op het Duitse vogeleiland Trischen hebben een opmerkelijke vijand: de rode steekmier (Myrmica rubra). Met name de pas uit…

Lees meer
Een locomotief met kiepkarren rijdt over de strekdam bij Paesens, jaren '50. Still uit de film 'Van waddenzand tot vruchtbaar land'.

In de jaren ’20 tot ’70 werden grootschalige werkverschaffingsprojecten opgezet door heel Nederland. Langs de waddenkust werden duizenden arbeiders…

Lees meer
Hangcultuur voor mosselzaad. Foto: Salko de Wolf Ecomare
‘Die Erschreckliche Wasser Fluth’ uit 1683. Bron: Wikimedia

In de loop der eeuwen teisterden vele stormen het waddengebied. Soms verzwolg de zee grote delen van het kustgebied. Dorpen gingen ten onder en…

Lees meer