Vennenflat: Foto: Herman Verheij.

Een flatgebouw uit de jaren zestig staat symbool voor de verbroken relatie tussen Delfzijl en de Waddenzee. Nu de stad deze relatie tracht te…

Lees meer
Veelkleurige zeeduizendpoot. Bron: beachexplorer.org.

Dankzij zijn pierenhopen geniet de wadpier grote bekendheid als bewoner van het wad. Maar er zitten vele andere wormensoorten in de bodem die…

Lees meer
MRI-scan van het voorhoofd van een bruinvis. Bron: Wisniewska et. al. (2015)

Mensen leven in een visuele wereld en onze ogen zijn een belangrijk zintuig om onze omgeving in ons op te nemen. Maar als je in troebel water leeft…

Lees meer
Noordse woelmuis. Uit: De Levende Natuur jaargang 116 nr. 2. Foto: Jelger Herder.

De noordse woelmuis komt uitsluitend in Nederland voor. Op het eiland Texel bevindt zich een belangrijk leefgebied van deze endemische soort. Door…

Lees meer
Alaskastrandloper. Foto: A.D. Wilson.

Honderdduizenden trekvogels zullen binnenkort weer de Waddenzee aandoen op hun tocht naar Siberische broedgebieden. Ook langs de westkust van…

Lees meer
Garnalenkotter met een vlucht meeuwen, foto Ecomare, Pierre Bonnet

Een garnalenkotter stoomt door een geul in de Waddenzee. De netten hangen langszij om schoon te spoelen. Aan dek wordt de vangst gezeefd. Alles wat…

Lees meer
Zeeforel. Afbeelding: Wikimedia

Honderden jonge zeeforelletjes werden op vrijdag 7 maart losgelaten in het Lauwersmeer. Hiermee is een project ingeluid dat door verbeteren van de…

Lees meer
Zuiderzeekrabbetje. Foto: Reindert Nijland

Na het afsluiten van de Zuiderzee in 1932 verdween een kleine krabbensoort geleidelijk uit het zoet wordende IJsselmeer: het Zuiderzeekrabbetje. Dit…

Lees meer
Schaalhoren. Foto Sytske Dijksen, Foto Fitis

Lange tijd werd gedacht dat spinrag het sterkste biologische materiaal was, maar Britse onderzoekers van de Universiteit van Portsmouth hebben nu…

Lees meer
Maanvis. Bron: Blue Ocean Whale Watch

Maanvissen zijn de grootste beenvissen ter wereld. Met enige regelmaat spoelen deze bizarre oceaanbewoners op de stranden van de Waddeneilanden aan.…

Lees meer