Kanoeten (en een eenzame scholekster) op een wadplaat. Foto: Jeroen Reneerkens

In de nazomer, de winter en het voorjaar kun je grote vluchten kanoeten zien rondvliegen boven het wad. Kanoeten zijn compact gebouwde strandlopers.…

Lees meer
Zeekool op de dijk bij Vlieland. Foto: TS

De zeekool is in Nederland een zeldzame en beschermde plant. Van nature komt deze koolsoort voor op kiezelstranden en rotskusten. De aanleg van…

Lees meer
Scholekster. Bron: Salko Wolf, fotofitis

Op het internationale Waddengebied monden diverse rivieren uit, waaronder de Eems, de Weser en de Elbe. Over de afgelopen decennia is de…

Lees meer
De Richel, in het rode vierkant, is een hoge zandbank tussen Vlieland en Terschelling. (Kaart van Rijkswaterstaat).

Het waddengebied is een dynamische omgeving die blootstaat aan de elementen. Zandbanken ontstaan en verdwijnen, en soms ontwikkelen ze zich tot echte…

Lees meer
Duinparelmoervlinder. Foto: Sytske Dijksen.

Met het bloeien van de voorjaarsbloemen vliegen ook de eerste vlinders weer rond op de Waddeneilanden. De eilanden hebben een grote soortenrijkdom.…

Lees meer
Gewone zeehond. Bron: Ecomare (Yessica Haker)

Zeehonden hebben prachtige grote ogen waarmee ze alles in de gaten houden. Wat deze nieuwsgierige dieren daadwerkelijk waarnemen is minder bekend.…

Lees meer
Vennenflat: Foto: Herman Verheij.

Een flatgebouw uit de jaren zestig staat symbool voor de verbroken relatie tussen Delfzijl en de Waddenzee. Nu de stad deze relatie tracht te…

Lees meer
Veelkleurige zeeduizendpoot. Bron: beachexplorer.org.

Dankzij zijn pierenhopen geniet de wadpier grote bekendheid als bewoner van het wad. Maar er zitten vele andere wormensoorten in de bodem die…

Lees meer
MRI-scan van het voorhoofd van een bruinvis. Bron: Wisniewska et. al. (2015)

Mensen leven in een visuele wereld en onze ogen zijn een belangrijk zintuig om onze omgeving in ons op te nemen. Maar als je in troebel water leeft…

Lees meer
Noordse woelmuis. Uit: De Levende Natuur jaargang 116 nr. 2. Foto: Jelger Herder.

De noordse woelmuis komt uitsluitend in Nederland voor. Op het eiland Texel bevindt zich een belangrijk leefgebied van deze endemische soort. Door…

Lees meer