Bloeiende zeeaster. Foto: Sten Porse via Wikimedia

Het voorjaar is begonnen. Op de kwelders langs de Waddenzee komen straks de eerste planten in bloei. De bloemen op de kwelders worden, vooral in de…

Lees meer
Het groene strand op Ameland, ten noordwesten van Ballum. Foto: Johan Krol

Op Ameland is geheel door natuurlijke ontwikkeling een stuk strand begroeid geraakt. Allerlei broedvogels en tientallen soorten planten, waaronder…

Lees meer
Pathologisch onderzoek aan een gestrande bruinvis

Sinds het aantal bruinvissen in onze kustwateren is toegenomen spoelen ook vaker bruinvissen op de stranden aan. Forensisch onderzoek naar de…

Lees meer
Oesterbank in de Waddenzee met blaaswier. Foto: Henk Postma

De schelpdierbanken in de Waddenzee zijn hotspots van biodiversiteit. Op en tussen de mossels en oesters zitten allerlei andere beestjes. Ook hechten…

Lees meer
Wervel van de wolharige neushoorn op het strand. Foto: Ecomare/Salko de Wolf, via wikimedia

Wie regelmatig op het strand komt kan bijzondere dingen vinden. De vorige wadweten van 7 januari belichtte vooral de natuurlijke strandvondsten:…

Lees meer
Aangespoelde kamster op het strand van Schiermonnikoog. Foto: Cora de Leeuw

Het hele jaar door heb je op het strand de kans om een bijzondere vondst te doen. Van alle plant- en diergroepen is er wel iets te vinden. Soms zelfs…

Lees meer
Trappelkuilen. Foto: Rainer Schulz via Beachexplorer.org licentie: cc-by-sa 3.0

Wadvogels hebben allerlei manieren om schelpdieren en andere kleine beestjes van of uit de bodem te halen. Ze prikken met hun snavel, zeven water of…

Lees meer
 Herkauwende runderen op de kwelder. Foto: Petra Daniëls

Veel kweldergebieden in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt ontwikkelt zich in veel gevallen een…

Lees meer
Clavaria zollingeri, een opvallend paars gekleurde ametistknotszwam. Bron: Wikimedia

Door de sterke afwisseling van leefomstandigheden zijn in het waddengebied allerlei micro-habitats ontstaan waar soms hele zeldzame planten kunnen…

Lees meer
Zicht op de Eemshaven vanaf een zandplaat in de Eems-Dollard

De bouw- en de baggerwereld zijn in rep en roer door de verontreiniging van grond en slib met PFAS. Deze stoffen, die schadelijke effecten hebben op…

Lees meer