Pluimvoetbij. Foto: Foto Fitis Sytske Dijksen

Elk jaar gaan de hekken van het natuurmonument 'de Zandkuil' op Texel open voor de vrijwilligers van de natuurbeheerwerkgroep Kwadijkervlot uit…

Lees meer
Windmolens in zee

Een paar weken geleden was de voorgenomen bouw van windmolens binnen de 12-mijls-zone langs de Noord-Hollandse kust uitgebreid in het nieuws. Het…

Lees meer
Bruinvis in zee. foto: P. Anderwald.

Nu is het de tijd om bruinvissen te kijken. Vooral langs het Marsdiep zijn vanaf medio maart tot begin april grote aantallen waar te nemen. Voor…

Lees meer
Rusten in het bos: foto via Wikimedia Commons

Het Begrazingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog is af. Daar staat in dat Natuurmonumenten vanaf 2015 wisenten wil inzetten bij het beheer van…

Lees meer
Rosse vleermuis. Foto: Jacco Duindam.

Een aantal vleermuizensoorten migreert net als trekvogels in voor- en najaar. De rosse vleermuis, de tweekleurige vleermuis en de ruige dwergvleermuis…

Lees meer
Paalwormsporen in hout. Bron: acaixanegra.wordpress.com

Soms spoelt een stuk wrakhout aan dat eruitziet als een gatenkaas. Dat is het werk van de paalworm. Dit weekdier, dat tot de tweekleppigen behoort,…

Lees meer
het officiële embleem van een werelderfgoed-locatie

Aan het begin van het havendorp Oudeschild op Texel staat een bord. Het is uitgevoerd in vaalbruin met wit en valt dus niet echt op tussen alle fel…

Lees meer
De getijhaven van Hüsum (Duitsland) bij laagwater.

Wadvaarders zijn in de Nederlandse Waddenzee een bescheiden getijverschil gewend van 1 tot 2 meter. Wie over de grens naar het oosten vaart zal het…

Lees meer
Taalroute Schiermonnikoog, Vredenhof. Bron: Wikimedia.

De dialecten die op de Waddeneilanden gesproken worden vertellen veel over de geschiedenis van de bewoning. Omdat de oorspronkelijke bewoners Friezen…

Lees meer
Het vrijgekomen peilstation op Engelsmanplaat. Foto Lammert Kwant.

Engelsmanplaat, 15 januari 2014. Wadgids Lammert Kwant bezoekt de plaat voor het eerst sinds de Sint-Nicolaasstorm van 2013. Op een deel van de plaat…

Lees meer