Taalroute Schiermonnikoog, Vredenhof. Bron: Wikimedia.

De dialecten die op de Waddeneilanden gesproken worden vertellen veel over de geschiedenis van de bewoning. Omdat de oorspronkelijke bewoners Friezen…

Lees meer
Het vrijgekomen peilstation op Engelsmanplaat. Foto Lammert Kwant.

Engelsmanplaat, 15 januari 2014. Wadgids Lammert Kwant bezoekt de plaat voor het eerst sinds de Sint-Nicolaasstorm van 2013. Op een deel van de plaat…

Lees meer
Klaarkampermeer. Bron: erfgoedfoto.nl

De Waddenzeedijken van Noord-Holland, Friesland en Groningen trekken een scherpe grens tussen zout en zoet, natuurgebied en cultuurgrond. Toch zijn er…

Lees meer
Zeekraal op kwelder Balgzand. Foto: Roy Vrouwenvelder.

Zeekraal (Salicornia europaea) gedijt goed in zoute omstandigheden en is de belangrijkste pionierplant van de kwelders in het waddengebied. Verwante…

Lees meer
Noordzijde Rottumeroog na de storm van december 2013. Foto: Rijkswaterstaat.

De Sint Nicolaasstorm van 2013. De wind wakkerde bij springtij aan tot orkaankracht. Het water kwam tot meer dan 4 meter boven NAP. Op de punten waar…

Lees meer
Jonge grijze zeehond

Tijdens de storm van 5 december werden tientallen grijze zeehondenpups van de zandplaat De Richel gespoeld. Gelukkig hebben de jongen, als hun moeders…

Lees meer
Fibula uit Wijnaldum

De vondst van een rijk versierde mantelspeld in 1953 vestigde de aandacht op de terp nabij het dorpje Wijnaldum, onder de rook van Harlingen. Nadere…

Lees meer
Dwergvinvis. Foto: Marijke de Boer.

In 2010 werd op Engelsmanplaat een kadaver van een middelgrote walvisachtige gevonden. Het dier was in verregaande staat van ontbinding, zodat niet…

Lees meer
De gewone slangster. Foto: Ecomare

Slangsterren (Klasse: Ophiuroidea) zijn stekelhuidigen die nauw verwant aan de zeesterren zijn. In de Noordzee zijn ze zeer algemeen en ook op de…

Lees meer
Kwelder bij Paesens Moddergat. Foto: Henk Postma.

Kwelders, de buitendijkse gebieden met een zoutminnende vegetatie die regelmatig door de zee worden overspoeld, hebben een grote ecologische waarde.…

Lees meer