Fibula uit Wijnaldum

De vondst van een rijk versierde mantelspeld in 1953 vestigde de aandacht op de terp nabij het dorpje Wijnaldum, onder de rook van Harlingen. Nadere…

Lees meer
Dwergvinvis. Foto: Marijke de Boer.

In 2010 werd op Engelsmanplaat een kadaver van een middelgrote walvisachtige gevonden. Het dier was in verregaande staat van ontbinding, zodat niet…

Lees meer
De gewone slangster. Foto: Ecomare

Slangsterren (Klasse: Ophiuroidea) zijn stekelhuidigen die nauw verwant aan de zeesterren zijn. In de Noordzee zijn ze zeer algemeen en ook op de…

Lees meer
Kwelder bij Paesens Moddergat. Foto: Henk Postma.

Kwelders, de buitendijkse gebieden met een zoutminnende vegetatie die regelmatig door de zee worden overspoeld, hebben een grote ecologische waarde.…

Lees meer
Impressie van de walvisjacht gravure: Cook bron Wikimedia Common.

Rond 1700 kwam de walvisvaart vanaf de Waddeneilanden op gang. We kennen deze bladzijde uit de geschiedenis vooral van de indrukwekkende…

Lees meer
Ambergele zeeduizendpoot. Bron: wikipedia

In de wadbodem wemelt het van het leven. Niet overal zitten dezelfde aantallen (schelp)dieren. In de zandige westelijke Waddenzee komen strandgapers,…

Lees meer
Impressie Blue Energy

Duurzame energie opwekken op basis van een vrij eenvoudig chemisch principe dat gebruikt maakt van stoffen die op veel plekken samen aanwezig zijn:…

Lees meer
Agaatpissebed. Bron: Zhang et al. (2013).

Bij een langs de Nederlandse stranden algemeen voorkomende zeepissebeddensoort is aangetoond dat hij twee interne biologische klokken heeft. De een…

Lees meer
Scholekster op mosselbank. Bron: Wattenrat.de.

Met enige zorg volgen ecologen de snelle opmars van de Japanse oester (Crassostrea gigas) in de Waddenzee. Als de ontstane oesterriffen de inheemse…

Lees meer
Zwaardschedes. Foto: Oscar Bos

Over de Amerikaanse zwaardschede zijn al eerder twee artikelen in deze rubriek verschenen. Dat is niet voor niets, want deze nieuwkomer speelt een…

Lees meer