Kwelder bij Paesens Moddergat. Foto: Henk Postma.

Kwelders, de buitendijkse gebieden met een zoutminnende vegetatie die regelmatig door de zee worden overspoeld, hebben een grote ecologische waarde.…

Lees meer
Impressie van de walvisjacht gravure: Cook bron Wikimedia Common.

Rond 1700 kwam de walvisvaart vanaf de Waddeneilanden op gang. We kennen deze bladzijde uit de geschiedenis vooral van de indrukwekkende…

Lees meer
Ambergele zeeduizendpoot. Bron: wikipedia

In de wadbodem wemelt het van het leven. Niet overal zitten dezelfde aantallen (schelp)dieren. In de zandige westelijke Waddenzee komen strandgapers,…

Lees meer
Impressie Blue Energy

Duurzame energie opwekken op basis van een vrij eenvoudig chemisch principe dat gebruikt maakt van stoffen die op veel plekken samen aanwezig zijn:…

Lees meer
Agaatpissebed. Bron: Zhang et al. (2013).

Bij een langs de Nederlandse stranden algemeen voorkomende zeepissebeddensoort is aangetoond dat hij twee interne biologische klokken heeft. De een…

Lees meer
Scholekster op mosselbank. Bron: Wattenrat.de.

Met enige zorg volgen ecologen de snelle opmars van de Japanse oester (Crassostrea gigas) in de Waddenzee. Als de ontstane oesterriffen de inheemse…

Lees meer
Zwaardschedes. Foto: Oscar Bos

Over de Amerikaanse zwaardschede zijn al eerder twee artikelen in deze rubriek verschenen. Dat is niet voor niets, want deze nieuwkomer speelt een…

Lees meer
Een voorbeeld van een GIS voor de Waddenregio. De verschillende grafieken op het 'dashboard' geven informatie over ecologische en economische indicatoren. Bron: Daams en Sijtsma 2013.

In en rond de Waddenzee botsen ecologische en economische belangen regelmatig. Om een goed beleid en beheer tot stand te brengen is een integrale…

Lees meer
Blauwe kiekendief met jong. Bron: Agami.nl.

Decennia lang waren de duingebieden op de Nederlandse Waddeneilanden de belangrijkste bolwerken voor de Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus). De laatste…

Lees meer
De Sluftermonding in augustus 2013, afgedamd en verzand. foto Sytske Dijksen, Foto Fitis

Het was opmerkelijk nieuws: Staatsbosbeheer Texel meldde eind augustus 2013 dat de monding van de Slufter was verzand. Een uniek, zilt natuurgebied…

Lees meer