Olie op zee. foto Marijke de Boer

Stel, er vindt bij dichte mist, vier uur voor hoogwater een aanvaring plaats tussen twee zeeschepen, zo'n zes kilometer ten noorden van Rottumeroog.…

Lees meer
Brakwaterkokkel (links) en gewone kokkel. foto: Natuurinformatie.nl

Hij is na de mossel de bekendste schelp van het wad: de kokkel. Wat lang niet iedereen weet is dat er in Nederland naast de gewone kokkel ook nog een…

Lees meer
Winterse wadlooptocht. Bron: www. wadlopen.nl

Tijdens de laatste vorstperiode was het weer mogelijk om een spectaculaire winterse wadlooptocht te maken over een met sneeuw en ijs bedekte…

Lees meer
de kaart uit de Holkema-kroniek

Soms stuit je op Internet als bij toeval op iets merkwaardigs. Via Google kwam ik terecht bij een oude kaart in de familiekroniek van het Friese…

Lees meer
De hoofdterp op Hamburger Hallig

Elk jaar bezoeken miljoenen toeristen het waddengebied in Nederland, Duitsland of Denemarken. Velen gaan naar een eiland; de vastelandskust wordt met…

Lees meer
Japanse Oester. Bron: Waddenvereniging

Door intensief onderzoek is zo langzamerhand het voedselweb in de Waddenzee aardig ontrafeld. Maar over een belangrijk onderdeel, de verspreiding en…

Lees meer
Rugvin met bultrugbult: foto Salko de Wolf, Marsdiep 2007

De bultrug die vandaag is gezien nabij de Noord-Hollandse kust en de recentelijk gestrande bultrug op de Razende Bol behoren tot de meer dan tien…

Lees meer
Amerikaanse zwaarschede. Foto: Filip Nuyttens

De Amerikaanse zwaardschede is een invasieve schelpdiersoort die al sinds de jaren zeventig in de Waddenzee voorkomt. Uit genetisch onderzoek aan deze…

Lees meer
Sunderum Schiermonnikoog. Foto: Jan Heuff

Als op vijf december de goedheiligman menig kinderhart sneller doet kloppen, viert men op de Waddeneilanden een eigen Sinterklaasfeest dat weinig van…

Lees meer
Dwarsdoorsnede van een stuk wadplaat. De zwartige delen zijn zuurstofloos.

Tijdelijke zuurstofloosheid van de wadbodem is een natuurlijk voorkomend verschijnsel maar kan ook door menselijke invloeden worden veroorzaakt.…

Lees meer