zeesla op het wad bij De Cocksdorp, foto Sytske Dijksen, Foto Fitis

Tijdens een wadlooptocht zie je her en der zeesla groeien. ‘Flap’ noemden de vissers het. In Bretagne vormt dit groenwier een plaag maar in de…

Lees meer
Rotgans. Foto: Th. Kraft. Wikimedia

Deze weken verzamelen grote groepen rotganzen zich in het Nederlandse waddengebied. In de tweede of derde week van mei vertrekken ze, bij een gunstige…

Lees meer
Steltlopers op het Wad. Foto: Jeroen Reneerkens

Als je het trucje door hebt zie je het overal: zelforganisatie. Een relatief simpel regeltje op individueel niveau zorgt voor opvallende…

Lees meer
Patronen op het wad langs de Hindenburgdam die het Duitse Waddeneiland Sylt met het vasteland verbindt. Foto: Waddenacademie

Op wadplaten, mosselbanken en kwelders zijn grootschalige patronen te ontdekken. Deze patronen zijn mede ontstaan doordat kiezelwieren, mosselen en…

Lees meer
Zulte bladroller. Bron: www.microlepidotera.nl

Leuke dieren zoals vogels en zoogdieren maken de meeste kans op bescherming, lelijke of lastige dieren zoals insecten en andere ongewervelden het…

Lees meer
Gestrande verminkte bruinvis. Foto: Salko de Wolf, Ecomare

"Anderhalve week geleden deden we tijdens de Bruinvissen Safari meer dan tien waarnemingen van bruinvissen in het Slijkgat, de vaargeul naar…

Lees meer
Zeepokken van de soort Balanus amphitrite

In de lente vindt in de Waddenzee de broedval plaats van schelpdieren en allerlei andere beestjes, waaronder de zeepok. Op stenen langs de waddendijk…

Lees meer
Broedende eidereend. Bron: www.natuurinformatie.nl

Eidereenden maken zich nu klaar om te broeden. De eidereend is een kenmerkende vogel in de Waddenzee. Zijn dieet bestaat uit schelpdieren. Het liefst…

Lees meer
Kammen uit de vroege Middeleeuwen, gevonden op de Wijnaldum-Tjitsma terp

Je haren kammen met een door jezelf uit een hertengewei gemaakte kam. Vondsten uit de Wijnaldum-Tjitsma-terp in het Friese Westergo doen voorbije…

Lees meer
Typisch beeld van een zingend mannetje rietgors op een rietstengel. Kenmerkend is de zwarte kop met witte halsband en witte snorstrepen (Bron: www.vogeltrackers.nl)

Het is voorjaar. Elke ochtend worden talloze ornithologische concerten gegeven. Waar riet staat, kom je nu tetterende rietgorzen tegen: in de…

Lees meer