De fint Alosa fallax (Bron: Bundesamt f. Naturschutz)

Sinds de afsluiting van de Zuiderzee is de Eems de enige rivier die in het Nederlandse deel van de Waddenzee uitmondt. Het Eems-estuarium wordt, net…

Lees meer
Een bank met Japanse oesters en mosselen. Foto: A. Markert

De Waddenzee is continu in beweging. Exotische soorten als de Japanse oester hebben een plaats in het systeem gevonden. Deze oesters vestigen zich…

Lees meer
Het opsporen van een prooi door middel van echolocatie. Bron: www.kilaueapoint.org

Terwijl je eten kookt, voer je een gesprek. Een paar meter verderop kijkt iemand televisie. Dan rinkelt de telefoon. Het is moeilijk om je te blijven…

Lees meer
Afval op het strand van Terschelling

egelmatig spoelt er plastic, hout of wier op de Noordzeestranden van de Waddeneilanden aan. Dat materiaal heeft vaak al een grote afstand afgelegd.…

Lees meer
Volwassen Lepelaar met zeer klein jong op het nest (T. Lok, www.werkgroeplepelaar.nl)

Witte veren, zwarte stelten en een lange, platte, lepelvormige snavel. De laatste decennia broedt de lepelaar in steeds grotere aantallen in het…

Lees meer
Spyhoppende houting in het net van een zegenvisser op het IJsselmeer. Bron: IMARES.

Wat is dat? De vis lijkt het zelf ook te denken. Met z'n geinige puntige snuit. In de netten van de visser is de houting te herkennen aan dit gedrag.…

Lees meer
Gewone of bruine garnaal (Crangon crangon) (www.zeeinzicht.nl)

Stakingen. Euro's per kilo. Kotter. Nederlandse Mededingings autoriteit. Wat ontbreekt er in het rijtje? De hoofdrolspeler, Crangon crangon, beter…

Lees meer
De maan boven het wad bij Ameland. Foto: Martha Appelman

Hoe doen ze dat toch? Strandkrabben die precies op het juiste moment hun eitjes vrijlaten zodat deze worden meegevoerd met de getijstroom. Sommige…

Lees meer
Rotganzen communiceren en wisselen informatie uit op de kwelder (www.zeeinzicht.nl)

Rot, rot, rot .... klinkt het nu op de kwelders in het waddengebied. De rotganzen werken keihard om zich voor te bereiden op het nieuwe broedseizoen.…

Lees meer
De Waddenzee bij ?t Horntje, Texel. Foto: fotofitis.nl

De zuurgraad (pH) van de oceanen daalt als gevolg van de toename van koolstofdioxide (CO2) in de lucht. In de Waddenzee is dit effect moeilijk waar te…

Lees meer