Rotganzen communiceren en wisselen informatie uit op de kwelder (www.zeeinzicht.nl)

Rot, rot, rot .... klinkt het nu op de kwelders in het waddengebied. De rotganzen werken keihard om zich voor te bereiden op het nieuwe broedseizoen.…

Lees meer
De Waddenzee bij ?t Horntje, Texel. Foto: fotofitis.nl

De zuurgraad (pH) van de oceanen daalt als gevolg van de toename van koolstofdioxide (CO2) in de lucht. In de Waddenzee is dit effect moeilijk waar te…

Lees meer
Rosse grutto's op het wad (Bron: Vleet)

Heerlijk op vakantie naar 'Skylge' met familie, vrienden of geliefde. Eindelijk ontspannen en genieten. Lekker de tijd nemen om uitgebreid te tafelen.…

Lees meer
De kwelder bij Zwarte Haan, dit voorjaar

Aan het begin van het voorjaar is vanaf de dijk bij Zwarte Haan goed te zien hoeveel slib er in de winter op de kwelders is neergedaald. De planten…

Lees meer
Groot zeegras in de waddenzee (www.zeeinzicht.nl)

Vlakbij de Boschplaat op Terschelling, aan de voet van de dijk, staat de Wierschuur. Hier werd op het wad 'Wier' of zeegras gewonnen dat bij de…

Lees meer
Scholekster. Bron: Salko de Wolf (Fotofitis)

De zomertijd is ingegaan. En met het mooie weer van de afgelopen weken zit het voorjaarsgevoel er goed in, ook op het wad! Half april begint voor…

Lees meer
Kustgebieden op mega-schaal (100-10.000 jaar, 100-1000 km2)

Het voorjaar is begonnen en de zomer lonkt. Zonnige stranden en zandkastelen. En dan de opkomende vloed...weg zand. Dit natuurlijke proces van…

Lees meer
De opgraving van een køkkenmødding bij het dorp Ertebølle, eind 19e eeuw. Bron: Nationaal Museum, Kopenhagen

Ongeveer 7300 jaar geleden ontstond de Ertebøllecultuur in Scandinavië. Deze jagers-verzamelaars-vissers leefden ook op een paar plaatsen in het…

Lees meer
Broedende eidereend op nest (Natuuurmonumenten)

Het voorjaar barst bijna weer los. De komende weken is het een drukte van jewelste voor vogels in de Waddenzee. Terug uit het zuiden, snel eten en…

Lees meer
Satellietfoto van het kweldergebied aan de oostzijde van Skallingen. Bron: Google Earth

In dynamisch kustbeheer wordt gebruikt gemaakt van het natuurlijke vermogen van kwelders om aan te groeien. Elk getij blijven namelijk na het…

Lees meer