De opgraving van een køkkenmødding bij het dorp Ertebølle, eind 19e eeuw. Bron: Nationaal Museum, Kopenhagen

Ongeveer 7300 jaar geleden ontstond de Ertebøllecultuur in Scandinavië. Deze jagers-verzamelaars-vissers leefden ook op een paar plaatsen in het…

Lees meer
Broedende eidereend op nest (Natuuurmonumenten)

Het voorjaar barst bijna weer los. De komende weken is het een drukte van jewelste voor vogels in de Waddenzee. Terug uit het zuiden, snel eten en…

Lees meer
Satellietfoto van het kweldergebied aan de oostzijde van Skallingen. Bron: Google Earth

In dynamisch kustbeheer wordt gebruikt gemaakt van het natuurlijke vermogen van kwelders om aan te groeien. Elk getij blijven namelijk na het…

Lees meer
Bruinvis met kalf in Oosterschelde. Foto: WouterJan Strietman Stichting RUGVIN

Na jaren van afwezigheid is de 'Flipper' van de Noordzee weer terug in de Nederlandse kustwateren. Een uurtje of twee turen op de dijk bij Den Helder…

Lees meer
Fossiele sporen van chondritis intrcatus. Foto: G. Bressan

In oude en diepe aardlagen zijn versteende gangenstelsels te vinden van prehistorische wormen en weekdieren. Sommige wormen die tegenwoordig in de…

Lees meer
Ondergelopen kwelder. Foto: Roy Vrouwenvelder

Broedende vogels hebben een hekel aan nattigheid. Met de klimaatveranderingen wordt de zee grilliger. De scholekster, de bekendste wadloper van de…

Lees meer
Zeehond in de Elbe. Foto: E.J. Herrmann

Op de Waddenzee monden grote rivieren uit zoals de Eems, de Weser en de Elbe. Deze voeren verontreinigende stoffen aan die schadelijk kunnen zijn voor…

Lees meer
Haringen. Bron: www.learnnc.org

De Waddenzee is een luilekkerland voor veel soorten vis. Boven in de waterkolom zit veel plankton. Hier zwemmen vissen in grote scholen, zoals…

Lees meer
Mosselen. Foto: Ecomare.

Door de stijging van het CO2-gehalte in de atmosfeer sinds de industriële revolutie verzuren de oceanen. Dit heeft gevolgen voor ondermeer de…

Lees meer
Dode scholekster in het ijs. Bron: E. Boode-van der Burgt, vroegevogels.vara.nl

Van bepaalde keuzes in het leven zijn de gevolgen niet goed te overzien. Overwinterende vogels in het waddengebied zijn onrustig tijdens strenge…

Lees meer