Grote aantallen vogels maken gebruik van het dynamische waddengebied. Foto: Marcel van Kammen

Het VN-rapport over het wereldwijd uitsterven van planten- en diersoorten baarde behoorlijk opzien. Als we het tij niet weten te keren verdwijnt een…

Lees meer
Uitzeilende vloot van de rede van Vlieland Bron: Wikimedia (Willem van de Velde the Elder )

Begin april kwam de vondst van het oudst bekende scheepswrak van de Noordzee uitgebreid in het nieuws. Het schip, dat ten noorden van Terschelling is…

Lees meer
Kolonie broedende zeekoeten. Foto: Saxifraga Bart Vastenhouw

Enkele dagen na de flinke storm op zee waarbij van de MSC Zoë honderden containers overboord sloegen en de stranden van de Waddeneilanden overspoeld…

Lees meer
Scholekster. Foto: Henk Postma

De komst van het internet en het wijd verbreide gebruik van smartphones maken het steeds vaker mogelijk dat burgers (niet-wetenschappers) een bijdrage…

Lees meer
De terp van Hogebeintum in Friesland. Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Het zijn twee gescheiden werelden: archeologie en kustbeheer. Archeologen en geografen hebben deze twee samen gebracht in een overzicht van de…

Lees meer
Grote mantelmeeuw (Larus marinus). Foto: Saxifraga-Peter Stein

Het voedselweb van het waddengebied steekt ingewikkeld in elkaar. Vissen, schelpdieren, wormen, algen: ze hebben op allerlei manieren invloed op…

Lees meer
Kwelders Westhoek. Foto: Henk Postma

Met baggerslib uit de haven van Harlingen kweldergroei stimuleren. Dat was de doelstelling van het project Slibmotor Koehoal dat in 2016 van start…

Lees meer
Duikers onderzoeken de Borkumse stenen Bron: Udo van Dongen, duikdenoordzeeschoon.nl

Op de overheersend zandige Noordzeebodem zijn diverse gebieden te vinden met kiezeltjes en keien. In de Duitse Bocht, het deel van de Noordzee tot…

Lees meer
Restant van een tl-lamp, verbrijzeld op het strand van Vlieland. Foto: Cora de Leeuw

De containerramp in het Waddengebied heeft veel mensen op de been gebracht, letterlijk en figuurlijk. Dat is ook niet zo vreemd, omdat de containers…

Lees meer
Het strand ligt bezaaid met spullen uit de containers. Foto: Waddenvereniging.

Vrijwilligers die hielpen met het opruimen van de troep uit de containers, zagen hoe enorme hoeveelheden piepschuim verbrokkelden op het strand. De…

Lees meer