Duikers onderzoeken de Borkumse stenen Bron: Udo van Dongen, duikdenoordzeeschoon.nl

Op de overheersend zandige Noordzeebodem zijn diverse gebieden te vinden met kiezeltjes en keien. In de Duitse Bocht, het deel van de Noordzee tot…

Lees meer
Restant van een tl-lamp, verbrijzeld op het strand van Vlieland. Foto: Cora de Leeuw

De containerramp in het Waddengebied heeft veel mensen op de been gebracht, letterlijk en figuurlijk. Dat is ook niet zo vreemd, omdat de containers…

Lees meer
Het strand ligt bezaaid met spullen uit de containers. Foto: Waddenvereniging.

Vrijwilligers die hielpen met het opruimen van de troep uit de containers, zagen hoe enorme hoeveelheden piepschuim verbrokkelden op het strand. De…

Lees meer
Geulen in het zandige wad met ribbels. Foto: Harry van Reeken, Beeldbank RWS

De bodemsamenstelling verschilt in de Waddenzee van plek tot plek. Er zijn wadplaten met grofkorrelig zand maar ook heel slikkige stukken met fijn…

Lees meer
Kweldervegetatie van de Boschplaat op Terschelling in de jaren ’60 met de stuifdijk op de achtergrond (Westhoff e.a., 1970)

De Boschplaat is de eilandstaart van Terschelling. Mede door de aanleg van de stuifdijk in de jaren ’30 is het vrije spel van wind en water in het…

Lees meer
Een klein duintje dat zich onder een kokkel heeft gevormd. Foto: Henk Postma

Onder invloed van wind en water ontstaan op het strand de meest wonderlijke vormen. Vooral de zandzuiltjes of zandpaddenstoelen trekken de aandacht.…

Lees meer
Japanse oester met aangroei op de schelp. Foto: Saxifraga-Eric Gibcus

Oesterriffen zijn een hotspot voor biodiversiteit. Niet alleen tussen de oesterschelpen wemelt het van het leven. Uit Iers onderzoek blijkt dat er…

Lees meer
Zeesla (Ulva lactuca). Foto Sowerby's English Botany

Zeesla (Ulva lactuca) is een groenwier dat veel voorkomt op de wereld en ook in de Waddenzee veelvuldig aangetroffen wordt. Vooral in de zomer is het…

Lees meer
Kraanvogels. Foto: Saxifraga-Jan Nijendijk

Het gaat goed met de kraanvogel (Grus grus) in Nederland. Deze zomer steeg het aantal broedparen naar 32. De meeste paren broeden in Friesland en…

Lees meer
Zuiderduin nabij Rottumeroog_Beeldbank RWS

Naast de grote barrière-eilanden zoals Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zijn er in het internationale waddengebied meer dan…

Lees meer