Japanse oester met aangroei op de schelp. Foto: Saxifraga-Eric Gibcus

Oesterriffen zijn een hotspot voor biodiversiteit. Niet alleen tussen de oesterschelpen wemelt het van het leven. Uit Iers onderzoek blijkt dat er…

Lees meer
Zeesla (Ulva lactuca). Foto Sowerby's English Botany

Zeesla (Ulva lactuca) is een groenwier dat veel voorkomt op de wereld en ook in de Waddenzee veelvuldig aangetroffen wordt. Vooral in de zomer is het…

Lees meer
Kraanvogels. Foto: Saxifraga-Jan Nijendijk

Het gaat goed met de kraanvogel (Grus grus) in Nederland. Deze zomer steeg het aantal broedparen naar 32. De meeste paren broeden in Friesland en…

Lees meer
Zuiderduin nabij Rottumeroog_Beeldbank RWS

Naast de grote barrière-eilanden zoals Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, zijn er in het internationale waddengebied meer dan…

Lees meer
Zeesla. Bron Wikimedia

Mede met duurzame teelt van zeewieren zou de wereldbevolking, die in 2050 uit ongeveer 9 miljard mensen zal bestaan, van voldoende voedsel kunnen…

Lees meer
Kreek in kwelder in Schleswig-Holstein. Foto: Foto-fitis Sytske Dijksen, via Saxifraga

Op de vastelandskwelders van de Duitse waddenkust grazen op veel plekken schapen. Uit onderzoek blijkt dat opmerkelijk genoeg vissen nadeel…

Lees meer
Het Groene strand op Schiermonnikoog, met embryoduinen op de voorgrond en de zeereep op de achtergrond (foto Cora de Leeuw)

Het brede strand van Schiermonnikoog heeft alle ruimte en potentie voor de ontwikkeling van jonge duinen en achterliggende zoute tot zoete…

Lees meer
Japanse oester. Foto: Eric Gibcus via Saxifraga

De Japanse oester heeft grote delen van de Waddenzee gekoloniseerd. Een van de redenen waarom deze soort zo succesvol is, is dat hij goed met…

Lees meer
Schiermonnikoog (Foto Google earth)

De Nederlandse kust vertoont gemiddeld genomen al duizenden jaren een trend van erosie. Dat komt omdat de zandvraag bijna overal groter is dan het…

Lees meer
Eierstrengen van de Pijlinktvis. Foto: Foto Fitis-Sytske Dijksen

De opmerkelijke vondst van eiertrossen van de pijlinktvis op het wad ten zuiden van Terschelling vestigde weer eens de aandacht op deze in de Noordzee…

Lees meer