Hoog water tijdens storm bij de dijk van Wierum. Foto: Henk Postma

De door de klimaatverandering veroorzaakte versnelde zeespiegelstijging stelt het waddengebied voor grote uitdagingen. Het is zeer de vraag of…

Lees meer
Deel van de AtlantikWall, zichtbaar in de duinen op Vlieland. Bron: Wikimedia

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde het Duitse Rijk de verdedigingslinie de Atlantikwall op. Deze aaneenschakeling van bunkers, kanonnen en…

Lees meer
Experimenten op Griend. Foto: Cora de Leeuw

Midden in de Waddenzee ligt het eilandje Griend. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk wordt het steeds kleiner en zijn diverse herstelpogingen gedaan.…

Lees meer
Platte oester. Bron: Wikimedia

Door intensieve visserij, strenge winters en virusinfecties verdween de inheemse platte oester bijna helemaal uit onze kustwateren. Uit verschillend…

Lees meer
De zandmotor voor de kust van Zuid-Holland vanuit de lucht gezien. Foto: beeldbank RWS Joop van Houdt

In 2011 werd de Zandmotor aangelegd voor de kust bij Ter Heide (Zuid-Holland). Deze grote zandsuppletie heeft tot doel om in een keer de kust…

Lees meer
Zeegras in de Grevelingen. Foto: Laura Govers

De laatste jaren zijn er grote vorderingen gemaakt in de kennis over de mogelijkheden en methoden van het herstel van zeegras in de Waddenzee en…

Lees meer
Lepelaars. Foto: Henk Postma

In enkele decennia namen in het waddengebied de aantallen broedparen van de lepelaar spectaculair toe. Maar de laatste jaren bleek aan deze groei een…

Lees meer
Storm op de kwelder. Foto: Henk Postma

Kwelders worden steeds vaker genoemd als onderdeel van een kustverdedigingsstrategie. Bij een storm dempen ze de golven en beschermen zo het…

Lees meer
Groot zeegras met zaadstengels (lichtgroen) tussen Klein zeegras op Sylt (foto Frank Kruk)

Eeuwenlang was zeegras een veelvoorkomende plantensoort in de Nederlandse Waddenzee, waar zelfs mensen hun geld mee verdienden. Maar bijna honderd…

Lees meer
Scholeksters zoeken beschutting op de bevroren kwelder. Foto: TS

De korte heftige vorstperiode aan het eind van deze winter veroorzaakte enig ongemak op de Waddenzee. Door de ijsgang en de, vanwege de aanhoudende…

Lees meer