Japanse oester. Foto: Eric Gibcus via Saxifraga

De Japanse oester heeft grote delen van de Waddenzee gekoloniseerd. Een van de redenen waarom deze soort zo succesvol is, is dat hij goed met…

Lees meer
Schiermonnikoog (Foto Google earth)

De Nederlandse kust vertoont gemiddeld genomen al duizenden jaren een trend van erosie. Dat komt omdat de zandvraag bijna overal groter is dan het…

Lees meer
Eierstrengen van de Pijlinktvis. Foto: Foto Fitis-Sytske Dijksen

De opmerkelijke vondst van eiertrossen van de pijlinktvis op het wad ten zuiden van Terschelling vestigde weer eens de aandacht op deze in de Noordzee…

Lees meer
Mannetje zandhagedis. Foto: Saxifraga-Edo van Uchelen

Op de hogere zandgronden in Nederland leeft de zandhagedis, een reptielensoort. Er zijn grote populaties van dit mooi getekende beestje in het…

Lees meer
Duinvorming door Biestarwegras op De Hors op Texel (foto Marinka van Puijenbroek)

Kustduinen ontstaan langs zandige kusten door een samenspel van vegetatie, wind en golfslag. Wanneer in de zomer zich op het strand speciaal…

Lees meer
Hoog water tijdens storm bij de dijk van Wierum. Foto: Henk Postma

De door de klimaatverandering veroorzaakte versnelde zeespiegelstijging stelt het waddengebied voor grote uitdagingen. Het is zeer de vraag of…

Lees meer
Deel van de AtlantikWall, zichtbaar in de duinen op Vlieland. Bron: Wikimedia

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde het Duitse Rijk de verdedigingslinie de Atlantikwall op. Deze aaneenschakeling van bunkers, kanonnen en…

Lees meer
Experimenten op Griend. Foto: Cora de Leeuw

Midden in de Waddenzee ligt het eilandje Griend. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk wordt het steeds kleiner en zijn diverse herstelpogingen gedaan.…

Lees meer
Platte oester. Bron: Wikimedia

Door intensieve visserij, strenge winters en virusinfecties verdween de inheemse platte oester bijna helemaal uit onze kustwateren. Uit verschillend…

Lees meer
De zandmotor voor de kust van Zuid-Holland vanuit de lucht gezien. Foto: beeldbank RWS Joop van Houdt

In 2011 werd de Zandmotor aangelegd voor de kust bij Ter Heide (Zuid-Holland). Deze grote zandsuppletie heeft tot doel om in een keer de kust…

Lees meer