Recreatie op het strand van Borkum. Bron Wikimedia, Ralf Berge

De waardering voor natuurgebieden als de Waddenzee is moeilijk in harde euro’s te vangen. Duitse wetenschappers hingen een bedrag aan de recreatieve…

Lees meer
Blauwe kiekendief. Foto: Johan Krol

Al dertig jaar lang worden jaarlijks de broedgegevens van roofvogels en uilen op Ameland verzameld. Twee inventarisatiemedewerkers werken hierbij…

Lees meer
Korstmossen op oude zeedijk. Foto: Henk Postma

Oude zeedijken zijn een geschikte groeiplaats voor korstmossen. Het bij de aanleg van dijken gebruikte natuursteen is begroeid met tientallen…

Lees meer
Luchtbeeld Eems_Dollard. Foto: Henk Postma

In het Holoceen, de periode van de laatste ijstijd tot heden, hadden meerdere rivieren in het waddengebied, zoals de Hunze en de Eems, een open…

Lees meer
Historische print uit 1733. Bron: Manders, 2017

Het is voor velen onzichtbaar, maar de Waddenzee ligt vol met kades, bruggen en vooral veel scheepswrakken. Zij zijn een bron van kennis over het…

Lees meer
Blaasjeskrab, Hemigrapsus_sanguineus. Bron: Wikimedia

De uitheemse blaasjeskrab en de penseelkrab wisten in korte tijd de Waddenzee te koloniseren. Op het Duitse wad werd onderzocht hoe beide nieuwkomers…

Lees meer
Elektronenmicroscopische foto's van enkele foraminiferen. Bron: wikimedia.

Foraminiferen zijn piepkleine diertjes die een huisje van kalk hebben. Ze zijn algemeen in de wadbodem en komen voor tot een diepte van dertig…

Lees meer
De bodem van de Waddenzee is rijk aan bacteriën en virussen. Bron: Saxifraga-Marijke Verhagen

In de bodem van de zee barst het van de micro-organismen, waaronder bacteriën en virussen. Door golven en getij verspreiden ze zich op verschillende…

Lees meer
Kaart met een impressie van de kerstvloed1717. Bron: Wikimedia

Op eerste kerstdag is het precies 300 jaar geleden dat een enorme stormvloed grote delen van Noord-Nederland en Noord-Duitsland onder water zette.…

Lees meer
Een pop met de kleding en uitrusting van een dolster uit Wierum of Moddergat, voorzijde en achterzijde. De foto’s zijn genomen tijdens een grote tentoonstelling van klederdrachten in 1898. Fotograaf: H. Bickhoff. Collectie Nederlands Openluchtmuseum.

In de achttiende en negentiende eeuw staken Friese vissersvrouwen pieren op het wad. De wormen dienden als aas bij de visserij op schelvis en…

Lees meer