Slakkensporen op het wad

Het glijden van (zee)slakken is een energetisch gezien peperdure vorm van voortbewegen. Andere manieren zijn tientallen keren zuiniger. Dat het voor…

Lees meer
mantelvisje (Bathochordaeus stygius)

Een Amerikaans veldonderzoek heeft aangetoond dat er planktonsoorten zijn, de zogenaamde mantelvisjes, die plastic deeltjes uit het zeewater kunnen…

Lees meer
De Jachthaven van Terschelling. Foto: Henk Postma

De wereldwijde scheepvaart speelt een belangrijke rol bij de introductie van uitheemse, vaak ongewenste soorten planten en dieren in het Europese…

Lees meer
Nereis diversicolor, Gewone zager. Foto: Fitis-Sytske Dijksen via freenatureimages

Bij kwelders gaat het kale wad geleidelijk aan over in een vegetatierijk gebied. Bij deze overgang verandert ook de samenstelling van de aanwezige…

Lees meer
Gedeelte van een historische kaart van Blaeu de kustlijn van Denemarken met de hallig Jordsand. Uit Frederiksen 2014

In het waddengebied ontstaan af en toe nieuwe eilanden in de rij. Zo ontstond Rottumerplaat op de plek waar Rottumeroog ooit vandaan was gewandeld.…

Lees meer
Hallig Nordstrandischmoor: Duits waddeneiland. Het behoort tot de gemeente Nordstrand en is onderdeel van Halligen. Bron: Wikimedia

Allesverwoestende stormen gaven in de late Middeleeuwen vorm aan het huidige waddengebied. Soms zijn de restanten van het ooit in cultuur gebrachte…

Lees meer
Zeehondenpup en moeder vlak na de geboorte. Foto Sytske Dijken Ecomare

Rond de langste dag komt de eerste. Dat was jarenlang de aanduiding van het begin van de periode dat de jonge gewone zeehonden ter wereld komen in de…

Lees meer
Windpark. Foto: Henk Postma

Om te voorzien in onze behoefte aan duurzame energie bouwen we steeds meer windparken in de Noordzee. Dat kan gevolgen hebben voor het…

Lees meer
Roeipootkreeftje. Bron: Wikimedia

Het is een drukke boel in het bovenste laagje van de wadbodem. Onderbelicht, maar in zandige wadplaten zeer talrijk, zijn de roeipootkreeftjes. Deze…

Lees meer
Kleine ringwormen in het intergetijdengebied van de Waddenzee, hebben een negatief effect op de vestiging van zeekraal. Bron: Marin van Regter

Ringwormen zijn soms in grote getalen aanwezig in het intergetijdengebied van de Waddenzee. Ze graven een netwerk van gangen in de bodem, waardoor het…

Lees meer