Zeeduizendpoot peuzelt zeegraszaad

Door: Tim van Oijen
Datum: 2 februari 2023

Zeegras in de Waddenzee is geen gemakkelijk leven beschoren. Het kan wegspoelen in een storm en de zaden kunnen diep in het wad verdwijnen door woelende wadpieren. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen lijkt het er ook nog eens op dat de veelkleurige zeeduizendpoot dol is op kiemende zaden. Dat kan zeegrasherstelprojecten bemoeilijken.

WadWeten

Onder de noemer WadWeten publiceren de Waddenacademie en de Leeuwarder Courant iedere maand een artikel over recent onderzoek op en rond de Wadden. Wetenschapsjournalisten Tim van Oijen en Wouter Hoving beschouwen verschillende kennisdisciplines, waaronder de biologie, geologie en cultuurhistorie. Deze WadWeten verscheen ook op de website van De Leeuwarder Courant.

Begin vorige eeuw waren er uitgestrekte zeegrasvelden in de Waddenzee. In de jaren dertig werd de plant door de wierziekte getroffen. Ook zorgde in die jaren de aanleg van de Afsluitdijk voor grote veranderingen in de stromingspatronen in de Waddenzee. Beide zaken leidden tot een grote afname van zeegras.

Er is een grote wens om zeegras weer in z’n oude glorie te herstellen in de Waddenzee. Zeegrasvelden zijn namelijk biodiversiteitshotspots. Ze vormen een schuilplaats voor allerlei diertjes, zoals alikruiken en garnalen.

Lopende herstelprojecten richten zich op het groot zeegras (Zostera marina). Deze soort groeit op droogvallende delen van het wad. Het is eenjarige plant. Dit betekent dat velden van de plant in de winter volledig verdwijnen. Uit de zaden die het heeft verspreid, groeien het jaar er op weer nieuwe planten. Jaarlijks is er dus een succesvolle kieming van zaden nodig voor het voortbestaan van een groot zeegrasveld.

Alleseter

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen vroegen zich af in welke mate de zaden gevoelig zijn voor predatie. En dan specifiek of ze veel gegeten worden door een algemeen in de Waddenzee voorkomende alleseter: de veelkleurige zeeduizendpoot (Hediste diversicolor).

De biologen testten dit in een laboratoriumexperiment. Ze verzamelden de wormen op het wad en stopten ze in doorzichtige kolommen met een sliklaag op de bodem waarin ze zeegraszaden hadden gestopt. Het experiment liep twee maanden.

In een deel van de bakken werden de wormen bijgevoerd met eiwitrijke voedselkorrels. Die kregen ze omdat ze anders mogelijk uit hongersnood zouden overstappen op zaden. Dat zou een vertekenend beeld geven in vergelijking met de situatie op het wad. Daar hebben de alles-etende wormen toegang tot allerlei andere voedselbronnen, zoals plant detritus en algen.

Het bleek dat de veelkleurige zeeduizendpoten de zaden pas aten op het moment dat ze gingen kiemen. Daardoor kwamen er nauwelijks planten tot ontwikkeling. Ook als de dieren de voedselkorrels kregen aangeboden, bleven ze zich tegoed doen aan de zeegraszaden. Alleen kleine wormen vormden geen bedreiging voor het kiemende gras.

Rottumerplaat

Rest de vraag waar in de Waddenzee de veelkleurige zeeduizendpoot zeegrasherstelprojecten in de weg kan zitten. Om dit te bepalen gebruikten de biologen gegevens over de verspreiding van het dier in de Waddenzee. Die vergeleken ze met een kaart met kansrijke locaties voor zeegras. Die kansenkaart was gebaseerd op een aantal criteria voor zeegrasgroei, zoals de hoogteligging en het zoutgehalte. Op meer dan de helft van de locaties waar zeegras potentieel zou kunnen groeien, bleken zo veel wormen te zitten dat dit problematisch voor de ontwikkeling van de zaden zou kunnen zijn.

Dit was bijvoorbeeld het geval aan de wadkant van de Waddeneilanden, zoals bij de oostkant van Terschelling en Schiermonnikoog. Ook bij Balgzand in de westelijke Waddenzee kan de zeeduizendpoot een bottleneck voor zeegrasherstel vormen. Bij Rottumerplaat lijkt het daar nog van nature voorkomende zeegras het allerminst makkelijk te hebben. Het areaal nam de afgelopen jaren af. Daar kunnen de lokaal relatief hoge dichtheden veelkleurige zeeduizendpoten wellicht ook een rol bij hebben gespeeld, zo speculeren de onderzoekers.

Succes

De veelkleurige zeeduizendpoot is niet het enige dier dat een bedreiging vormt voor zeegras. Ook vissen en krabben lusten de zaden. En wadpieren kunnen tijdens het omwoelen van sediment zaden zo diep de bodem in sleuren dat ze niet meer tot kieming komen. Daar staat tegenover dat andere dieren juist een positief effect kunnen hebben op zeegras. De aanwezigheid van mosselen kan bijvoorbeeld de bodem stabiliseren.

Goed nieuws is dat een zeegrasherstelproject bij Griend zeer succesvol is. Daar is een veld met meer dan een miljoen planten ontstaan. Nu maar hopen dat de veelkleurige zeeduizendpoot niet het gras voor de voeten van nieuwe herstelprojecten wegmaait.

 

Bronnen

Kwakernaak, C., D. Hoeijmakers, M. Zwarts, A. Bijleveld, S. Holthuijsen, D. de Jong en L. Govers (2023). Ragworms (Hediste diversicolor) limit eelgrass (Zostera marina) seedling settlement: Implications for seed-based restoration. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 560,

Hier is een filmpje van het experiment te zien met een veelkleurige zeeduizendpoot in actie: Ragworms (Hediste diversicolor) limit eelgrass (Zostera marina) seedling settlement: Implications for seed-based restoration - ScienceDirect

Proef met zeegras bij Griend boekt spectaculair resultaat: ruim een miljoen plantjes - Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)

WadWeten: De tafelmanieren van de veelkleurige zeeduizendpoot 16-04-2015 - Waddenacademie