WadWeten

Luchtfoto van Wadplaten Bron: Foto Fitis, Sytske Dijksen

Het zeeniveau van de Waddenzee is de afgelopen eeuw gestegen en zal de huidige eeuw nog sneller stijgen. Duitse onderzoekers hebben onderzocht welke…

Lees meer
Buitendelta bij Texel, het zeegat van Texel of Marsdiep met razende Bol. Donker blauw zijn de diepe geulen en oranje/bruin zijn de hoge delen van Texel, de Razende Bol en de kust bij Den Helder.

Buitendelta’s spelen een grote rol in de sedimenthuishouding van de Waddenzee. Omdat men zandsuppleties overweegt in deze ondiepe geulenstelsels aan…

Lees meer
Een impressie van een prehistorische mens in het rivierenlandschap van Doggerland. Bron: University of Birmingham

Zo’n elfduizend jaar geleden lag op de locatie van de Waddenzee geen zee maar land. Het Doggerland strekte zich uit over de gehele huidige zuidelijke…

Lees meer
Schelp van een muiltje. Bron: Foto Fitis Sytske Dijksen

Het muiltje is een algemeen in de Waddenzee voorkomende invasieve soort. Zijn talrijkheid is deels te danken aan een ingenieus…

Lees meer
Houtsnip. Bron: Wikipedia

De houtsnip is een van de meest talrijke steltlopers van Noordwest Europa. Ook op de Waddeneilanden broeden tientallen paren. Door zijn verborgen en…

Lees meer
patronen in een mosselbank vanuit de lucht. Foto: Jasper Donker

De mosselbanken in de Waddenzee hebben boeiende ruimtelijke patronen. Vaak wisselen banden met hoge mosseldichtheden en onbedekte stroken elkaar af.…

Lees meer
Kompaskwal. Foto: Saxifraga-Sytske Dijksen

Gestoken worden door een kwal is een bekend risico als je in het zomerseizoen gaat zwemmen in de zee. Zo wordt ingeschat dat er jaarlijks 150 miljoen…

Lees meer
Schelpdierbank met mosselen en oesters in de Westelijke Waddenzee

Uit onderzoek blijkt dat de oesters bescherming bieden aan mosselen in schelpdierbanken. Niet alleen bieden ze bescherming tegen vogels en krabben,…

Lees meer
Storm bij de pier op Ameland. Foto: Tim van Oijen

Een onderzoek naar het voorkomen van insecten en spinnen op de kwelders van Noord-Friesland en Schiermonnikoog beschrijft een zelfs voor veel…

Lees meer