Zeetong. Foto: Hans Hillewaart, Wikimedia

De ondiepe delen van de Nederlandse kust, zoals de Waddenzee, vormen een belangrijke kinderkamer voor opgroeiende platvissen. Om stranden en duinen te…

Lees meer
De gewone kokkel (links) en de brakwaterkokkel. Vondsten van Schiermonnikoog. Foto: Karel Essink

Een kokkel met een scheve schelpvorm heeft geen rare afwijking, nee, hij behoort tot een andere soort: de brakwaterkokkel. Op het wad zul je ’m niet…

Lees meer
Een frisgroene dijk bij stormachtig weer, in de buurt van Noorderleeg. Bron: Henk Postma

Om voorbereid te zijn op de zeespiegelstijging en een aantal zwakke plekken te repareren zullen de noordelijke waterschappen de komende jaren de…

Lees meer
Microplastics uit het duingebied op Norderney. Bron: Fries et al. 2013.

Dat er nogal wat plastic afval in het waddengebied belandt, is genoegzaam bekend. De Noordzeestranden van de Waddeneilanden liggen soms bezaaid met…

Lees meer
Ribkwal. Foto: Petra Urbanek (Eigen werk) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

De samenstelling van kwalachtige soorten in de Waddenzee is in het laatste decennium veranderd. Sinds 2006 zweeft er een nieuwe aliensoort rond in de…

Lees meer
Een aangespoeld karkas van een bruinvis op het strand van Terschelling. Foto: Henk Postma

De laatste decennia is het aantal bruinvissen dat dood of levend op de Nederlandse stranden aanspoelt sterk gestegen. Uit chemische analyses van…

Lees meer
Zeepokken (Semibalanus balanoides). Bron: Wikimedia

De Japanse oester is een invasieve soort die over de hele Waddenzee in grote aantallen voorkomt. Het onderzoek naar de impact van deze exoot op het…

Lees meer
Kokkel. Bron: Saxifraga - Jan van der Straaten

Een kokkelschelp heeft, net als die van andere schelpdieren, groeiringen waarmee je o.a. de leeftijd kan bepalen. Als men verder inzoomt totdat de…

Lees meer
Prokelisia marginata op Spartina anglica (Engels slijkgras): een brachypteer exemplaar. Bron: http://www.vliz.be/wiki/Slijkgrascicade

Sommige insectensoorten komen uitsluitend voor op een en dezelfde plant. Het in Nederland vanaf 1924 op kwelders aangeplante Engels slijkgras blijkt…

Lees meer
Paleogeografische kaarten met een reconstructie van de geografie van Noord-Nederland in 500 v. Chr. (boven) en 800 n. Chr. (onder). De blauwe cirkel in de onderste kaart geeft de locatie van de Lauwerszee aan. Bron: Vos en De Vries (2013).

In het laat Holoceen, vanaf zo’n tweeduizend jaar geleden, traden op veel plekken langs de Nederlandse kust zee-inbraken op. De zee drong hier het…

Lees meer