Tegeltableau ‘Jezus op het meer van Galilea’ door Dirk Danser, ca. 1758. Bron: Princessehof.

Dankzij de overvloedige beschikbaarheid van de grondstof klei kent aardewerk in het Noord-Nederlandse kustgebied een lange historie. Vanaf het eind…

Lees meer
De zee-anjelier kan zich ongeslachtelijk voortplanten door afsplitsing van de voet. Bron: http://www.freenatureimages.eu; Foto Fitis-Sytske Dijksen

Op harde substraten in de Wadden- en Noordzee komen verschillende soorten zeeanemonen voor. Deze bloemdieren hebben creatieve voorplantingsmethodes.…

Lees meer
Aangespoelde potvis op Terschelling. Foto: Henk Postma

In januari en februari 2016 strandden dertig potvissen op de kusten van de zuidelijke Noordzee. Uit onderzoek naar de maaginhoud bleek dat een aantal…

Lees meer
Bonte strandloper voedsel zoekend. Foto: Saxifraga-Piet Munsterman

Door de komst van de Japanse oester is een deel van de mosselbanken in de Waddenzee geleidelijk aan veranderd in gemengde mossel-oesterbanken.…

Lees meer
Otoliet van een schol soort. Op dit gehoorsteentje is zijn de jaarringen duidelijk zichtbaar.

De gehoorsteentjes van vissen, de zogenaamde otolieten zijn reuze interessant voor de wetenschap, want je kunt er van alles aan aflezen zoals de…

Lees meer
Groenknolorchis. Bron: Wikipedia

In de jonge vochtige duinvalleien van de waddeneilanden tiert de groenknolorchis (Liparis loeselii) welig. Dat is bijzonder, want deze enigszins…

Lees meer
Volwassen kokerworm Polydora cornuta in zijn behuizing. Bron: Monterey Bay Aquarium.

In de bodem van wadplaten komen diverse soorten kokerwormen in de bodem voor. Deze dieren planten zich voort door bevruchte eitjes in de waterkolom te…

Lees meer
Luchtfoto van de NIOZ fuik. Foto: Lodewijk van Walraven.

Al decennia lang staat er op het zuidpuntje van Texel een fuik waarmee in voor- en najaar gevist wordt. Vanaf de jaren zestig hebben onderzoekers van…

Lees meer
Strandgaper. Foto: Henk Postma

Twee miljoen jaar geleden stierf in de Europese kustgebieden de strandgaper uit. Pas in de Middeleeuwen keerde het opvallend grote schelpdier terug in…

Lees meer
Japanse oester, Foto: Saxifraga-Foto Fitis-Sytske Dijksen

In de jaren negentig breidden vanuit kweekpercelen in de Oosterschelde en bij het Duitse Waddeneiland Sylt twee verschillende populaties Japanse…

Lees meer