Schelp van een muiltje. Bron: Foto Fitis Sytske Dijksen

Het muiltje is een algemeen in de Waddenzee voorkomende invasieve soort. Zijn talrijkheid is deels te danken aan een ingenieus…

Lees meer
Houtsnip. Bron: Wikipedia

De houtsnip is een van de meest talrijke steltlopers van Noordwest Europa. Ook op de Waddeneilanden broeden tientallen paren. Door zijn verborgen en…

Lees meer
patronen in een mosselbank vanuit de lucht. Foto: Jasper Donker

De mosselbanken in de Waddenzee hebben boeiende ruimtelijke patronen. Vaak wisselen banden met hoge mosseldichtheden en onbedekte stroken elkaar af.…

Lees meer
Kompaskwal. Foto: Saxifraga-Sytske Dijksen

Gestoken worden door een kwal is een bekend risico als je in het zomerseizoen gaat zwemmen in de zee. Zo wordt ingeschat dat er jaarlijks 150 miljoen…

Lees meer
Schelpdierbank met mosselen en oesters in de Westelijke Waddenzee

Uit onderzoek blijkt dat de oesters bescherming bieden aan mosselen in schelpdierbanken. Niet alleen bieden ze bescherming tegen vogels en krabben,…

Lees meer
Storm bij de pier op Ameland. Foto: Tim van Oijen

Een onderzoek naar het voorkomen van insecten en spinnen op de kwelders van Noord-Friesland en Schiermonnikoog beschrijft een zelfs voor veel…

Lees meer
Tegeltableau ‘Jezus op het meer van Galilea’ door Dirk Danser, ca. 1758. Bron: Princessehof.

Dankzij de overvloedige beschikbaarheid van de grondstof klei kent aardewerk in het Noord-Nederlandse kustgebied een lange historie. Vanaf het eind…

Lees meer
De zee-anjelier kan zich ongeslachtelijk voortplanten door afsplitsing van de voet. Bron: http://www.freenatureimages.eu; Foto Fitis-Sytske Dijksen

Op harde substraten in de Wadden- en Noordzee komen verschillende soorten zeeanemonen voor. Deze bloemdieren hebben creatieve voorplantingsmethodes.…

Lees meer
Aangespoelde potvis op Terschelling. Foto: Henk Postma

In januari en februari 2016 strandden dertig potvissen op de kusten van de zuidelijke Noordzee. Uit onderzoek naar de maaginhoud bleek dat een aantal…

Lees meer