Afgraving door A.E. van Geffen op de terp van Ezinge in 1932. Bron: Rijksuniversiteit Groningen, Groninger instituut voor Archeologie.

Uit archeologisch onderzoek op verschillende terpen in het waddengebied blijkt dat het Romeinse leger in het noordelijk kweldergebied rondmarcheerde…

Lees meer
Platte oester. Bron: Marine Reserves Coalition.

Er zijn concrete plannen voor een grootschalige herintroductie van de platte oester in de Noordzee. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) verkent…

Lees meer
Waddengebied aan de westkust van Zuid-Korea (bron: antiquealive.com)

Koreaanse wetenschappers toonden aan dat een Streptomyces-bacterie uit wadmodder peptiden produceert die meerdere ziekteverwekkende bacteriesoorten de…

Lees meer
Grauwe gans met heen. Foto: Forest en Kim Starr, via www.flickr.com
Grafsteen op het eiland Fohr. Foto: Wikimedia
Kwelder achter de dammetjes op Ameland. Foto: Jantsje van Loon.

Voor kwelders op Terschelling en Ameland zijn in de jaren negentig stortstenen dammetjes aangelegd om de erosie ervan tegen te gaan. Het werd een…

Lees meer
Dode zeehond op het strand. Foto: Salko de Wolf, Ecomare
Grote Stern met vis. Bron: Wikimedia
Kerf in een voorduin op Ameland. Foto: Riksen et al.

Op Ameland zijn, door natuurbeheerder It Fryske Gea, kerven in voorduinen aangebracht om te kijken of dit het zandtransport naar de grijze duinen…

Lees meer
reconstructie van de Noordzee ca 8800 jaar geleden. Let op de grote estuaria. Bron: Gaffney et. al.

Waar nu de Zuidelijke Noordzee ligt, verdween 8200 jaar geleden een eilandenrijk in de golven. Het was een landschap van beboste heuvels, graslanden,…

Lees meer