Zandspieringen

De visstand in de Waddenzee is drastisch veranderd. Schar en schol vormden jarenlang een belangrijk bestanddeel van het dieet van zeehonden, maar…

Lees meer
Het wad bj Esjberg. Foto: Foto-Fitis, Sytske Dijksen

Door binnendringing van zeewater treedt verzilting op van (landbouw)gronden langs de waddenkust. Maar het omgekeerde gebeurt ook in de Waddenzee:…

Lees meer
Zwerfvuil in de duinen. Foto: Henk Postma

Strandopruimacties, vissers die afval inzamelen, het Wad about plastic festival in Lauwersoog; zo langzamerhand is iedereen zich wel bewust van de…

Lees meer
Kanoeten (en een eenzame scholekster) op een wadplaat. Foto: Jeroen Reneerkens

In de nazomer, de winter en het voorjaar kun je grote vluchten kanoeten zien rondvliegen boven het wad. Kanoeten zijn compact gebouwde strandlopers.…

Lees meer
Zeekool op de dijk bij Vlieland. Foto: TS

De zeekool is in Nederland een zeldzame en beschermde plant. Van nature komt deze koolsoort voor op kiezelstranden en rotskusten. De aanleg van…

Lees meer
Scholekster. Bron: Salko Wolf, fotofitis

Op het internationale Waddengebied monden diverse rivieren uit, waaronder de Eems, de Weser en de Elbe. Over de afgelopen decennia is de…

Lees meer
De Richel, in het rode vierkant, is een hoge zandbank tussen Vlieland en Terschelling. (Kaart van Rijkswaterstaat).

Het waddengebied is een dynamische omgeving die blootstaat aan de elementen. Zandbanken ontstaan en verdwijnen, en soms ontwikkelen ze zich tot echte…

Lees meer
Duinparelmoervlinder. Foto: Sytske Dijksen.

Met het bloeien van de voorjaarsbloemen vliegen ook de eerste vlinders weer rond op de Waddeneilanden. De eilanden hebben een grote soortenrijkdom.…

Lees meer
Gewone zeehond. Bron: Ecomare (Yessica Haker)

Zeehonden hebben prachtige grote ogen waarmee ze alles in de gaten houden. Wat deze nieuwsgierige dieren daadwerkelijk waarnemen is minder bekend.…

Lees meer
Vennenflat: Foto: Herman Verheij.

Een flatgebouw uit de jaren zestig staat symbool voor de verbroken relatie tussen Delfzijl en de Waddenzee. Nu de stad deze relatie tracht te…

Lees meer