Hangcultuur voor mosselzaad. Foto: Salko de Wolf Ecomare
‘Die Erschreckliche Wasser Fluth’ uit 1683. Bron: Wikimedia

In de loop der eeuwen teisterden vele stormen het waddengebied. Soms verzwolg de zee grote delen van het kustgebied. Dorpen gingen ten onder en…

Lees meer
Storm bij de pier op Ameland. Foto: Tim van Oijen

De afgelopen week was het weer stormachtig en de zee onstuimig. Achter de zeedijk voelen de bewoners van de waddenkust zich veilig. Zijn ze nog wel…

Lees meer
Groot Zeegras. Foto: tdwyer00 via Inaturalist.org

"Griend werd voor de aanleg van de Afsluitdijk tegen afslag beschermd door uitgestrekte zeegrasvelden." was een frase uit Ecomare's encyclopedie…

Lees meer
Duikers onderzoeken de Borkumse stenen Bron: Udo van Dongen, duikdenoordzeeschoon.nl

Even ten noorden van Schiermonnikoog ligt een bijzonder gebied in de Noordzee. De zeebodem ligt er bezaaid met grind en grote stenen, ooit…

Lees meer
Oömyceten op de celkern van een mariene diatomee. bron: university.uog.edu.

Er waren in het najaar weer wat nare verkoudheidjes rond. Ook algen kunnen ziek worden. Diatomeeën, eencellige algen met een glasachtige behuizing,…

Lees meer
Skuumkoppe. Foto: http://www.fijnopvakantie.nl/blog/texels-bier-proeven

Producenten uit een bekende streek kunnen veel marketingvoordeel halen als ze de streeknaam aan het product verbinden. Omgekeerd kan een succesvol…

Lees meer
Gele zoutloper, foto Mark Telfer, markgtelfer.co.uk

Een onderzoek naar het voorkomen van insecten en spinnen op de kwelders van Noord-Friesland en Schiermonnikoog beschrijft een zelfs voor veel…

Lees meer
Steenloper. Foto: H. Hillewaert

Op de Waddendijken scharrelen het hele jaar door groepjes steenlopers. Omdat ze bij het zoeken naar voedsel vaak schelpen en stenen keren, heten deze…

Lees meer
PLastic afval op het strandje van Ceres. Foto: Gerbrand Gaaff

Op 24 en 25 augustus van dit jaar deed de Beach Cleanup karavaan van Stichting de Noordzee Terschelling aan. De vrijwilligers maakten een belangrijk…

Lees meer