Rosse vleermuis. Foto: Jacco Duindam.

Een aantal vleermuizensoorten migreert net als trekvogels in voor- en najaar. De rosse vleermuis, de tweekleurige vleermuis en de ruige dwergvleermuis…

Lees meer
Paalwormsporen in hout. Bron: acaixanegra.wordpress.com

Soms spoelt een stuk wrakhout aan dat eruitziet als een gatenkaas. Dat is het werk van de paalworm. Dit weekdier, dat tot de tweekleppigen behoort,…

Lees meer
het officiële embleem van een werelderfgoed-locatie

Aan het begin van het havendorp Oudeschild op Texel staat een bord. Het is uitgevoerd in vaalbruin met wit en valt dus niet echt op tussen alle fel…

Lees meer
De getijhaven van Hüsum (Duitsland) bij laagwater.

Wadvaarders zijn in de Nederlandse Waddenzee een bescheiden getijverschil gewend van 1 tot 2 meter. Wie over de grens naar het oosten vaart zal het…

Lees meer
Taalroute Schiermonnikoog, Vredenhof. Bron: Wikimedia.

De dialecten die op de Waddeneilanden gesproken worden vertellen veel over de geschiedenis van de bewoning. Omdat de oorspronkelijke bewoners Friezen…

Lees meer
Het vrijgekomen peilstation op Engelsmanplaat. Foto Lammert Kwant.

Engelsmanplaat, 15 januari 2014. Wadgids Lammert Kwant bezoekt de plaat voor het eerst sinds de Sint-Nicolaasstorm van 2013. Op een deel van de plaat…

Lees meer
Klaarkampermeer. Bron: erfgoedfoto.nl

De Waddenzeedijken van Noord-Holland, Friesland en Groningen trekken een scherpe grens tussen zout en zoet, natuurgebied en cultuurgrond. Toch zijn er…

Lees meer
Zeekraal op kwelder Balgzand. Foto: Roy Vrouwenvelder.

Zeekraal (Salicornia europaea) gedijt goed in zoute omstandigheden en is de belangrijkste pionierplant van de kwelders in het waddengebied. Verwante…

Lees meer
Noordzijde Rottumeroog na de storm van december 2013. Foto: Rijkswaterstaat.

De Sint Nicolaasstorm van 2013. De wind wakkerde bij springtij aan tot orkaankracht. Het water kwam tot meer dan 4 meter boven NAP. Op de punten waar…

Lees meer
Jonge grijze zeehond

Tijdens de storm van 5 december werden tientallen grijze zeehondenpups van de zandplaat De Richel gespoeld. Gelukkig hebben de jongen, als hun moeders…

Lees meer