Troebel water in de Eems

In Europa is de ecologische kwaliteit van de estuaria, de overgangen van rivier naar zee, hard achteruit gegaan. Dit geldt zeker voor het…

Lees meer
Amerikaanse ribkwal. Bron: Lodewijk van Walraven

Enige ophef ontstond toen in 2006 het voorkomen van de ribkwal Mnemiopsis leidyi in de Waddenzee, de Grevelingen en de Oosterschelde werd vastgesteld.…

Lees meer
Tiendoornige stekelbaars: de meest universele waddenzoetwatervis. Foto: Sytske Dijksen, Foto Fitis

De Waddeneilanden zijn niet rijk bedeeld met zoet oppervlaktewater. De echte zoetwatervissen in het zoete water dat er is, zijn óf lang geleden…

Lees meer
Detail van een zeekaart uit 1883 van Hulst van Keulen. Bron: Collectie Fries Scheepvaartmuseum.

Bij een boerderij tussen Delfzijl en het Eemshavengebied staat een rij hoge populieren op de restanten van een oude dijk. Ze hebben de plaats…

Lees meer
Amrum. Bron: Amrum.de

Op het eiland Amrum in het waddengebied van Sleeswijk-Holstein broeden 22.000 kleine mantelmeeuwen. Ze zijn gek op zwemkrabben. Gedurende de…

Lees meer
Olie op zee. foto Marijke de Boer

Stel, er vindt bij dichte mist, vier uur voor hoogwater een aanvaring plaats tussen twee zeeschepen, zo'n zes kilometer ten noorden van Rottumeroog.…

Lees meer
Brakwaterkokkel (links) en gewone kokkel. foto: Natuurinformatie.nl

Hij is na de mossel de bekendste schelp van het wad: de kokkel. Wat lang niet iedereen weet is dat er in Nederland naast de gewone kokkel ook nog een…

Lees meer
Winterse wadlooptocht. Bron: www. wadlopen.nl

Tijdens de laatste vorstperiode was het weer mogelijk om een spectaculaire winterse wadlooptocht te maken over een met sneeuw en ijs bedekte…

Lees meer
de kaart uit de Holkema-kroniek

Soms stuit je op Internet als bij toeval op iets merkwaardigs. Via Google kwam ik terecht bij een oude kaart in de familiekroniek van het Friese…

Lees meer
De hoofdterp op Hamburger Hallig

Elk jaar bezoeken miljoenen toeristen het waddengebied in Nederland, Duitsland of Denemarken. Velen gaan naar een eiland; de vastelandskust wordt met…

Lees meer