Melkkruid. Bron: Aphotoflora.com

Archeologen hebben de soortensamenstelling van plantenresten uit veertig terpenonderzoeken in Groningen en Friesland opnieuw geanalyseerd. Met de…

Lees meer
Lorentzsluizen met geopende spui. Foto: Sijka Rispens

Na de afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk ontstond in het IJsselmeer een grote standpopulatie binnenspiering. Uit onderzoek naar de…

Lees meer
Zeepoklarve

Het leven van veel vissen, schelpdieren en krabben uit de Waddenzee begint als een vrij in het water zwevende larve. Ook de zeepok begint als plankton…

Lees meer
Satellietfoto van de Waddenzee. Bron ESA.

Natuurbeheer in een dynamisch gebied als de Waddenzee vergt een verfijnd monitoringsysteem. Metingen in het veld kosten veel tijd en menskracht.…

Lees meer
Vlieree, de oorlogsvloot vertrekt voor een conflict rond de doorvaart door de Sont. Gravure van Velde de Oude

Twee redes en de Vliepost

Lees meer
Mosselen hechten zich aan elkaar vast met byssusdraden. Foto: E. Carrington.

Door de toenemende koolstofdioxideconcentratie in de lucht zal het zeewater deze eeuw langzaam verzuren. Dit heeft gevolgen voor het onderwaterleven.…

Lees meer
Etende Bergeend (tadoma tadoma), foto: wikimedia

Vrijwel alle West-Europese bergeenden ruien in de internationale Waddenzee. In de zomer kunnen ze bijna een maand niet vliegen en zijn dan kwetsbaar…

Lees meer
begin jaren '90, jonge scholletjes, een vertrouwd beeld tijdens een wadexcursie, foto Salko de Wolf, Ecomare

Het is de nachtmerrie van elke beleidsmaker. Je neemt een maatregel en vervolgens gebeurt er precies het tegenovergestelde van wat je wilde bereiken.…

Lees meer
Ammonia tepida

Foraminiferen. Je hoort eigenlijk alleen over deze diertjes bij reconstructies van het klimaat in het geologische verleden. Daardoor zou je haast…

Lees meer
Blaasjeskrab

Van nature bestaat de Waddenzee uit zachte structuren. Wadplaten en zandbanken die geleidelijk overgaan in kwelders en duinen vormen de habitat voor…

Lees meer