In het Vlieland Bekken bevindt zich de Zuidwal vulkaan op ca. 2000 meter onder maaiveld. Bron: Ven Bergen en Sissingh 2007

Het is een van de vele geheimen van het waddengebied: onder de Waddenzee ligt een vulkaan. Op twee kilometer diepte bevindt zich de Zuidwalvulkaan, nu…

Lees meer
Duinroos (Rosa pimpinellifolia) is uitstekend aangepast aan stuivend zand. Foto: Ben Kruijsen.

Langs de Nederlandse kust ligt een groot areaal duingebied waar de vegetatie is vergrast en de biodiversiteit sterk is afgenomen. Het aanleggen van…

Lees meer
Jonge visdief wachtend op voedsel. Foto: Wikimedia

Het gaat niet goed met de broedvogels in het Nederlandse waddengebied. Door verstoring en toenemende predatie, verlies van geschikte broedgebieden en…

Lees meer
Ecotopenkaart van de trilaterale Waddenzee. Baptist et al, 2019

Onderzoekers hebben een voor iedereen digitaal beschikbare ecotopenkaart gemaakt van de internationale Waddenzee. Deze kaart deelt de zee op in…

Lees meer
Scholekster met jongen. Foto Saxifraga-Piet Munsterman

Doordat het klimaat op aarde verandert, stijgt de zeespiegel van de Waddenzee en zijn er meer zomerstormen, waardoor nesten van broedvogels op de lage…

Lees meer
Droogvallen op het wad. Foto: Marcel van Kammen

Het waddengebied kan rekenen op een grote schare trouwe fans. Uit onderzoek in Nederland, Duitsland en Denemarken blijkt dat 14 miljoen mensen een…

Lees meer
Gewone strandkrab uit een rotspoel in Zuidwest-Engeland. Foto: Martin Stevens

Gewone strandkrabben zijn algemene bewoners van het wad. Ze staan niet bekend om hun kleurenpracht, maar wie goed kijkt, ziet dat er eindeloos veel…

Lees meer
Herstel van open duingrasland door het verwijderen van grassen en struwelen. Foto: Ab Grootjans

De grote hoeveelheid stikstof in de lucht zorgt in kwetsbare duingebieden voor het dichtgroeien van het open duin met gras, struiken en bos. Door een…

Lees meer
Grote aantallen vogels maken gebruik van het dynamische waddengebied. Foto: Marcel van Kammen

Het VN-rapport over het wereldwijd uitsterven van planten- en diersoorten baarde behoorlijk opzien. Als we het tij niet weten te keren verdwijnt een…

Lees meer
Uitzeilende vloot van de rede van Vlieland Bron: Wikimedia (Willem van de Velde the Elder )

Begin april kwam de vondst van het oudst bekende scheepswrak van de Noordzee uitgebreid in het nieuws. Het schip, dat ten noorden van Terschelling is…

Lees meer