Zeehond- met oorschelp: fantasie, op basis van een foto van Salko de Wolf

Menselijke herrie kan de natuur onder water verstoren. Maar welke wereld wordt dan eigenlijk verstoord? De kennis over de 'gewone' natuurlijke…

Lees meer
IJseend. Foto: Wikimedia

Voedsel in overvloed en relatief warm water: voor veel overwinterende eendensoorten is de Waddenzee een populaire pleisterplaats. Vooral op het open…

Lees meer
Repen bruinvishuid. Foto: Salko de Wolf, Ecomare

In april van dit jaar verscheen in deze rubriek een artikel over de strandingen van zwaar verminkte bruinvissen op de Noordzeestranden van de…

Lees meer
In het najaar kleurt zeekraal de kwelders rood. Foto: Ann Postma

Het is herfst, ook op de kwelder. Waar zeekraal groeit, heeft het buitendijkse gebied langs de Waddenzee nu een schitterende rode kleur. Dat zeekraal…

Lees meer
Bot. Foto: Wikimedia

Uit langjarig onderzoek naar het voorkomen van visziektes bij botpopulaties nabij de spuisluizen van de Afsluitdijk blijkt dat door verbetering van de…

Lees meer
Meeuw, verstrengeld in stuk touw, foto Sytske Dijksen, Foto Fitis

Herfststormen en winterse kou brengen noordelijke gasten naar het waddengebied. Zeekoeten, alken, drieteenmeeuwen en Jan-van-Genten broeden op de…

Lees meer
Een zeester op jacht

We duiken dieper de herfst in. Met het dalen van de watertemperatuur worden veel dieren in de Waddenzee wat trager. Ook zeesterren. Volgens onderzoek…

Lees meer
Zwartwordende wasplaat, Terschelling 2007. Foto: Gosse Haga

De herfst is bij uitstek de periode om tijdens een boswandeling bijzondere paddenstoelen te ontdekken. Het waddengebied, met name de eilanden,…

Lees meer
Kokkelbank. Foto: Ingrid de Porto

"De kokkels liggen mannetje aan mannetje" is een uitspraak van mening wadgids in een goed kokkeljaar. Je kan dan met je hand over het slik aaien en…

Lees meer
Ringdobbe. Foto: Dico de Klein

Wie bij het Friese buitendijkse gebied Noarderleech over de dijk komt ziet een paar schitterende poelen liggen die zich op verhogingen in het…

Lees meer