Patronen op het wad langs de Hindenburgdam die het Duitse Waddeneiland Sylt met het vasteland verbindt. Foto: Waddenacademie

Op wadplaten, mosselbanken en kwelders zijn grootschalige patronen te ontdekken. Deze patronen zijn mede ontstaan doordat kiezelwieren, mosselen en…

Lees meer
Zulte bladroller. Bron: www.microlepidotera.nl

Leuke dieren zoals vogels en zoogdieren maken de meeste kans op bescherming, lelijke of lastige dieren zoals insecten en andere ongewervelden het…

Lees meer
Gestrande verminkte bruinvis. Foto: Salko de Wolf, Ecomare

"Anderhalve week geleden deden we tijdens de Bruinvissen Safari meer dan tien waarnemingen van bruinvissen in het Slijkgat, de vaargeul naar…

Lees meer
Zeepokken van de soort Balanus amphitrite

In de lente vindt in de Waddenzee de broedval plaats van schelpdieren en allerlei andere beestjes, waaronder de zeepok. Op stenen langs de waddendijk…

Lees meer
Broedende eidereend. Bron: www.natuurinformatie.nl

Eidereenden maken zich nu klaar om te broeden. De eidereend is een kenmerkende vogel in de Waddenzee. Zijn dieet bestaat uit schelpdieren. Het liefst…

Lees meer
Kammen uit de vroege Middeleeuwen, gevonden op de Wijnaldum-Tjitsma terp

Je haren kammen met een door jezelf uit een hertengewei gemaakte kam. Vondsten uit de Wijnaldum-Tjitsma-terp in het Friese Westergo doen voorbije…

Lees meer
Typisch beeld van een zingend mannetje rietgors op een rietstengel. Kenmerkend is de zwarte kop met witte halsband en witte snorstrepen (Bron: www.vogeltrackers.nl)

Het is voorjaar. Elke ochtend worden talloze ornithologische concerten gegeven. Waar riet staat, kom je nu tetterende rietgorzen tegen: in de…

Lees meer
Een deel van een door de wierziekte aangetast zeegrasblad. Bron: Bockelmann et al

De uitbraak van de wierziekte leidde in de jaren dertig tot grootschalige sterfte van zeegras. In de Waddenzee bleef vrijwel geen sprietje meer over.…

Lees meer
Ansjovis bereikt een lengte van maximaal 20 cm (Bron: www.saisonnier.net)

Ansjovis. Iedereen kent ´m wel van de pizza. Tot de jaren dertig was deze vissoort talrijk in de Noordzee en de Waddenzee maar daarna zijn de…

Lees meer
Het eiland Huisduinen op een kaart uit 1604. Bron:UvA

’t Is een geheugensteuntje om de volgorde van de Waddeneilanden te onthouden: TVTAS. Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. In de…

Lees meer