Fig.1 Kwelder. Bron: Waddenvereniging, Roy Vrouwenvelder

Het is najaar. Veel planten en bomen zijn uitgebloeid. De bladeren vallen van de bomen. De zaden worden nu verspreid. Daar is hulp bij nodig, van…

Lees meer
Paling. Bron: Fotofitis

Al sinds de tweede helft van de jaren zestig neemt het aantal palingen in de Waddenzee af. Wetenschappers zochten met een modelstudie naar de…

Lees meer
Groen licht bij een boorplatform

Het is erg vervelend om in het donker verblind te worden door een naderende auto. Oriënteren is dan even lastig. Ook dieren op het land en in de zee…

Lees meer
Radarbeeld van vogeltrek. Bron: Koninklijke Luchtmacht

De vogeltrek over de Noordzee is niet zonder risico's. Uitputting ligt op de loer. Daarom gaan trekvogels massaal op reis tijdens de schaarse nachten…

Lees meer
Nachtelijk licht op de aarde (October 1994 - March 1995). (Bron: http://www.ngdc.noaa.gov/dmsp/image/poster_world.jpg)

De dagen worden korter en de nachten langer. 's Nachts hoor je nu vogels boven de Waddenzee roepen. Het is de vogeltrek. Donkere nachten in westerse…

Lees meer
Cleistostoma dilatatum. Bron: Kim et al., 2011

Andere landen, andere gewoontes. Dat geldt ook voor krabben. Aziatische krabben van de soort Cleistostoma dilatatum gebruiken wadmodder om…

Lees meer
Eems Vaargeul. Bron: Waddenvereniging

Stop een dier in een te klein kooitje en hij zal ander gedrag vertonen. Hetzelfde geldt voor grote natuurlijke systemen, zoals estuaria. Vastgelegde…

Lees meer
De Hooge Berg op Texel. Bron: De Vleet

De Waddeneilanden hebben een gemeenschappelijk verleden. Ze ontstonden zo'n zesduizend jaar geleden als een rij strandwallen tijdens een…

Lees meer
Kanoeten Wash

Ze zijn er weer, de steltlopers. Allemaal komen ze uit het hoge noorden, waar ze broeden. Wat ze straks gaan doen, verschilt per vogel. De een blijft…

Lees meer
De gevlekte groenpootruiter

Het Nederlandse, Duitse en Deense waddengebied is uniek. Een honderden kilometers lang getijdengebied met daarlangs een lint van tientallen eilanden,…

Lees meer