Cleistostoma dilatatum. Bron: Kim et al., 2011

Andere landen, andere gewoontes. Dat geldt ook voor krabben. Aziatische krabben van de soort Cleistostoma dilatatum gebruiken wadmodder om…

Lees meer
Eems Vaargeul. Bron: Waddenvereniging

Stop een dier in een te klein kooitje en hij zal ander gedrag vertonen. Hetzelfde geldt voor grote natuurlijke systemen, zoals estuaria. Vastgelegde…

Lees meer
De Hooge Berg op Texel. Bron: De Vleet

De Waddeneilanden hebben een gemeenschappelijk verleden. Ze ontstonden zo'n zesduizend jaar geleden als een rij strandwallen tijdens een…

Lees meer
Kanoeten Wash

Ze zijn er weer, de steltlopers. Allemaal komen ze uit het hoge noorden, waar ze broeden. Wat ze straks gaan doen, verschilt per vogel. De een blijft…

Lees meer
De gevlekte groenpootruiter

Het Nederlandse, Duitse en Deense waddengebied is uniek. Een honderden kilometers lang getijdengebied met daarlangs een lint van tientallen eilanden,…

Lees meer
De fint Alosa fallax (Bron: Bundesamt f. Naturschutz)

Sinds de afsluiting van de Zuiderzee is de Eems de enige rivier die in het Nederlandse deel van de Waddenzee uitmondt. Het Eems-estuarium wordt, net…

Lees meer
Een bank met Japanse oesters en mosselen. Foto: A. Markert

De Waddenzee is continu in beweging. Exotische soorten als de Japanse oester hebben een plaats in het systeem gevonden. Deze oesters vestigen zich…

Lees meer
Het opsporen van een prooi door middel van echolocatie. Bron: www.kilaueapoint.org

Terwijl je eten kookt, voer je een gesprek. Een paar meter verderop kijkt iemand televisie. Dan rinkelt de telefoon. Het is moeilijk om je te blijven…

Lees meer
Afval op het strand van Terschelling

egelmatig spoelt er plastic, hout of wier op de Noordzeestranden van de Waddeneilanden aan. Dat materiaal heeft vaak al een grote afstand afgelegd.…

Lees meer
Volwassen Lepelaar met zeer klein jong op het nest (T. Lok, www.werkgroeplepelaar.nl)

Witte veren, zwarte stelten en een lange, platte, lepelvormige snavel. De laatste decennia broedt de lepelaar in steeds grotere aantallen in het…

Lees meer