De gewone strandkrab

Krabben zijn geduchte predatoren. Bij hoog water stropen ze de wadplaten af, op zoek naar voedsel in en op de wadbodem. Recent is gebleken dat het…

Lees meer
Algen en sediment geven de Waddenzee en de Eems-Dollard allerlei schakeringen van bruin en groen. Foto: Chelys

Bodemalgen spelen een belangrijke rol in het voedselweb en in de sedimenthuishouding in de Waddenzee. Uit satellietwaarnemingen blijkt dat de…

Lees meer
Storm bij Harlingen, 2007. Foto: Roy Vrouwenvelder

De komende decennia zal door klimaatverandering niet alleen de zeespiegel stijgen; ook de circulatiepatronen in de atmosfeer worden beïnvloed. Naar…

Lees meer
Gewone garnaal. Foto: Floriaan Eveleens Maarse

Garnalen kunnen tijdens hun leven van sekse veranderen. Over wanneer en hoe hermafrodie optreedt, heerst nog veel onduidelijkheid. Recent onderzoek…

Lees meer
Pictogram watervervuiling

Sinds de vorige eeuw is de waterkwaliteit in Nederland sterk verbeterd. Maar hoe schoon is de Waddenzee tegenwoordig? Er zijn nog steeds plaatsen in…

Lees meer
Afb. 1. Beeld van akoestische camera van wrakdeel bij Eemshaven. Bron: RCE.

In de Waddenzeebodem bevindt zich een belangrijk deel van ons cultureel erfgoed op scheepvaartgebied. Eeuwenoude restanten herinneren aan tijden dat…

Lees meer
Nonnetje (Macoma balthica). Bron: Waddenvereniging

De afgelopen decennia is de rijkdom aan bodembewoners op de droogvallende wadplaten in de Waddenzee toegenomen; in soortenaantal zowel als in…

Lees meer
Afb. 1. Containerschepen in Bremerhaven

Twee havens in het waddengebied, Bremerhaven/Bremen en Hamburg, staan in de top twintig van meest bedrijvige containerhavens ter wereld. Ze zijn samen…

Lees meer
Gewone zeehond. Bron: Wikimedia Commons

Wie tegenwoordig de wadden bezoekt, loopt een goede kans op een ontmoeting met een zeehond. Het gaat goed met de zeehonden in de Waddenzee. De…

Lees meer
Afb. 1. De Amerikaanse zwaardschede. foto: H. Hillewaert.

Begin jaren tachtig werd het uitheemse schelpdier de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) voor het eerst in de Waddenzee waargenomen. Sindsdien…

Lees meer