Rijsdam: Foto Maria van Leeuwe

Het karakteristieke noordelijke kleigebied is het resultaat van de eeuwige strijd tussen mens en zee. Vroegere boeren wisten land te onttrekken aan de…

Lees meer
Afb.1 Een Warft (terp) op het Duitse Waddeneiland Hooge tijdens de stormvloed van 2007. Bron: DPA.

De afgelopen achtduizend jaar is de zeespiegel in Noordwest-Europa vijftig meter gestegen. Wetenschappers hebben de variaties in de snelheid waarmee…

Lees meer
Slenk in kwelder. Foto: Klaas Huizinga

In de geschiedenis van de Waddenzee wisselden perioden van overstromingen en droogval elkaar af. Er is een complex getijdegebied ontstaan, met…

Lees meer
Fytoplankton. (Foto: De Vleet ? Jolanda van Iperen)

Het ene jaar zit er meer plankton in de Waddenzee dan het andere. Ook de soortensamenstelling van zowel het plantaardig als het dierlijk plankton…

Lees meer
Kwelder langs Friese kust (foto: Roy Vrouwenvelder)

Kwelders horen bij het waddengebied. Ze kennen een heel eigen begroeiing, die is aangepast aan de regelmatige overspoeling door de zoute zee. Kwelders…

Lees meer
Vermoedelijke schedel van Stortebeker. (Bron: Hamburgmuseum)

De Waddenregio heeft een rijke cultuurhistorie met schitterende vertellingen die uit overlevering bekend zijn. Onlangs werden bewoners van de Duitse…

Lees meer
Larven van de tong. Bron: DutchFishing.nl

De Waddenzee is de kinderkamer voor veel vis uit de Noordzee. Na het uitkomen van de eieren trekken veel jonge vislarven in het vroege voorjaar de…

Lees meer
Uitsnede uit kaart. Bron: Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam

In de zestiende eeuw had een stuurman van een handelsschip dat over de Waddenzee voer het niet makkelijk. Hij moest zonder dat hij kon beschikken over…

Lees meer
Garnalenvisser (bron: www.remeijer.nl)

De Waddenzee kent een lange geschiedenis van exploitatie. Vanaf de eerste menselijke aanwezigheid werd er gebruik gemaakt van bijna alles wat groeide…

Lees meer
Zeecypres. Foto Sytske Dyksen - de Vleet

Tot aan de jaren zeventig van de vorige eeuw bestond er in het waddengebied een actieve visserij op zeemos, of 'blomkes', zoals de vissers ze noemden.…

Lees meer